Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

ZPORR - sprawozdania

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu planów operacyjnych Narodowego Planu Rozwoju. Bieżąca kategoriia zawiera wzory sprawozdań związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych przyznanych Polsce na lata 2007-13

Wzór harmonogramu płatności dla projektu finansowanego z EFRR na dwa kolejne kwartały (wraz z instrukcją)

›› Pobierz teraz

Wzór harmonogramu płatności dla projektu finansowanego z EFRR na dwa kolejne kwartały (wraz z instrukcją. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej, co sprawia, iż możemy go z łatwością edytować w zależności od własnych potrzeb. Wzór jest gotowy do użycia - wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wzor harmonogramu platnosci dla projektu finansowa, dokument do pobrania, harmonogram płatności, dokument online,
dokument online do pobrania,
Wzór harmonogramu płatności dla projektu finansowanego z EFRR na dwa kolejne kwartały (wraz z instru, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Wzór harmonogramu płatności dla projektu finansowa, projekt finansowy, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,

Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) oraz na rok następny (n+1) dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 ZPORR

›› Pobierz teraz

Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) oraz na rok następny (n+1) dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzór prognozy jaki się tutaj znajduje jest zapisany w wersji elektronicznej, dzięki czemu jest on w pełni edytowalny. Dokument jest gotowy do zastosowania, wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, prognoza, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, wydatki na rok bieżący,
dokumenty online do pobrania,
prognoza na wydatki,
wydatki,
prognoza wydatków na bieżący rok, prognoza wydatkow na biezacy rok budzetowy n oraz, Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) ora, dokument do pobrania,

Harmonogram rzeczowo-finansowy z realizacji projektu

›› Pobierz teraz

Harmonogram rzeczowo-finansowy z realizacji płatności z realizacji projektu. Dzięki elektronicznej wersji dokumentu jest on w pełni edytowalny. Harmonogram jest gotowy do natychmiastowego użycia - wystarczy go jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
harmonogram rzeczowy harmonogran z realizacji projektu, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
harmonogram rzeczowo-finansowy z realizacji projektu,
dokument online do pobrania, harmonogram finansowy, dokumenty do pobrania, Harmonogram rzeczowo-finansowy z realizacji projektu,

Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

›› Pobierz teraz

Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dokument jaki się tutaj znajduje jest zapisany w postaci elektronicznej dzięki czemu jest w pełni edytowalny - w zależności od własnych wymagań oraz zaleceń. Dokument jest gotowy do pobrania i zastosowania - należy go jedynie wydrukować.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowan,
dokument do pobrania, realizacja projektu, dokument do pobrania, protokół,
program,
protokól, postępoanie, dokumenty do pobrania,
sprawozdanie z wykonanego projektu,
protokoły, dokument do pobrania, protokoł,
sprawozdania z realizacji, dokumenty online do pobrania,

Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

›› Pobierz teraz

Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej, co sprawia, iż jest on w pełni edytowalny w zależności od własnych potrzeb. Sprawozdanie jest gotowe do natychmiastowego użycia - wystarczy je jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
protokól, postępoanie, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
protokoly,
przedsięwzięcie, protokoł,
dokument do pobrania,
sprawozdania z realizacji,
dokumenty do pobrania,
protokoły,
realizacja projektu, europejski fundusz społeczny,
sprawozdanie z realizacji projektu wspolfinansowan,

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie

›› Pobierz teraz

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie.
Pliki:
- sprawozdanie z realizacji programu w województwie
- załącznik do sprawozdania z realizacji programu w województwie,
- ZPORR dokumenty - instrukcja do sprawozdania z projektu.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
programy w wojewodztwie, protokoly, sprawozdanie z realizacji programu w wojewodztwie,
sprawozdanie z wykonanego programu, dokument do pobrania,
projekt realizacji, postępoanie,
dokument do pobrania,
protokoł, dokumenty online do pobrania, sprawozdania z realizacji,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie,

Sprawozdanie z realizacji Działania

›› Pobierz teraz

Sprawozdanie z realizacji Działania. Dzięki elektronicznej wersji, dokument można wydrukować i niemalże natychmiast zastosować. Zapis w programie Excel sprawia, iż dokument jest w pełni edytowalny.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
protokoł, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dzialania, protokół z realizacji działania,
dokonane działania, sprawozdanie wykonanego działania, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
Sprawozdanie z realizacji Działania,
dokumenty online do pobrania, realizacja działania,
przedsięwzięcie,
protokoly, dokument do pobrania,