Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

Wnioski sądowe

W kategorii znajdują się przykłady wniosków pomocnych w różnych sprawach zakładanych w Sądach rejonowych, Sądach okręgowych czy Sądach apelacyjnych. Wnioski m.in. do wydziału rodzinnego, wydziału cywilny, wydziału karny ect.

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku dla osoby małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa. Wzór ten jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu można go pobrać w każdej chwili. Co więcej, dokument jest zapisany przy pomocy aplikacji MS Office co sprawia, że jest to wersja w pełni edytowalna i możemy nanosić na nią wszelkie zmiany.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małż, dokument online do pobrania,
prośba o zezwolenie na małżeństwo osobie małoletniej, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, pozwolenie na zawarcie małżeństwa, wniosek maloletniej o zezwolenie, dokument online,
wniosek o zawarcie małżeństwa osobie nie pełnoletniej,
dokument do pobrania,
podanie,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
małżeństwo,
prośba,

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku skierowany w stronę małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę. Wzór wniosku jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu możliwa jest jego pełna edycja. Co więcej, w dokumencie znajduje się dodatkowe uzasadnienie, w którym małżonek argumentuje swoje działanie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
Wniosek małżonka o podanie,
prośba, zezwolenie, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, nakazanie wypłacenia mu wynagro, nakazy, wyplata,
wynagrodzenie,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wypłąta,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego dla osoby, która jest dłużna określona sumę pieniędzy. W dokumencie tym znajdziemy również informacje, że dłużnik ma obowiązek zapłaty długu wraz z odsetkami. Wersja elektroniczna, dzięki czemu bardzo łatwo i sprawnie można ją pobrać. Dokument jest gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności opłata,
dokument online,
klauzula wykonalnosci, dokumenty do pobrania,
przekazanie,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi,
dokument online do pobrania,
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
prośba, klauzula,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych względów nie jesteśmy w stanie zapłacić za poniesione koszty sądowe to zawsze możemy wystosować odpowiedni wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Dokument jest w postaci elektronicznej dzięki czemu możemy go pobrać w każdej chwili. Jest to wersja gotowa do użycia - wystarczy ją tylko wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych, dokument online,
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.,
dokumenty online do pobrania, wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych.,
wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
prośba,

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Postępowanie jest skierowane w stronę dłużnika, który jest winien określoną sumę pieniędzy. Jeżeli dana osoba nie wywiąże się ze swoich zobowiązań to musi liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi. Dokument jest w postaci elektronicznej dzięki czemu można go natychmiast zastosować, wystarczy go jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,
wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego,
wniosek o wszczecie postepowania egzekucyjnego,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
podanie, dokumenty online do pobrania,
wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego, prośba,

Wniosek o ustanowienie adwokata

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wniosek o ustanowienie adwokata w wersji elektronicznej. Jest to dokument gotowy do wydruku, wystarczy go jedynie pobrać. We wniosku podane są między innym informacje na temat trudnej sytuacji materialnej co również wpływa na niemożność wynajęcia własnego adwokata.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
obronca, obrońca, prośba, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, podanie,
adwokat,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument online,
Wniosek o ustanowienie adwokata, adwokat z urzędu,

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jest to wzór w wersji elektronicznej, dzięki czemu bardzo szybko i sprawnie może on znaleźć się w naszych dokumentach bez potrzeby wychodzenia z domu. Dokument jest gotowy do użycia - wystarczy go jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
postępowanie egzekucyjne,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego,
egzekucja,
wyrok,
dokument online, Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
podanie,
dokumenty online do pobrania, prośba,

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu jest w pełni edytowalny w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyro,
dokument do pobrania, podanie,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek pozwanego o sporzadzenie uzasadnienia wyro, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument online, prośba,

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych powodów chcemy pozbawić rodzica opieki rodzicielskiej gdyż może to zagrażać własnemu dziecku to możemy wystosować wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu jest w pełni edytowalny.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, odebranie praw rodzicielskich,
prawa rodzicielskie,
wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, dokumenty online do pobrania,
władza rodzicielska,
wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
zabranie praw rodzicielskich,
wladza rodzicielska,
odebrania prawa do dzieci,
dokument do pobrania, wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,

Zawiadomienie o przestępstwie

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pisma do prokuratury - zawiadomienia o przestępstwie. Informacje jakie się tutaj znajdują to znęcanie się nad członkami rodziny. Zawiadomienie o przestępstwie wobec członków rodziny. Dokument jest w postaci elektronicznej, co sprawia, iż jest to wersja w pełni edytowalna.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie o popelnieniu przestępstwa,
znęcanie się nad żoną, zawiadomienie o przestepstwie, zawiadomienie o przestępstwie wzór, prokuratura rejonowa,
dokument online do pobrania, mąż mnie bije, alkoholik,
dokument do pobrania,
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
dokument do pobrania,
zawiadomienie o przestepstwie,
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wzór,
dokument online, mąż bije moje dzieci,

Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie. Jest to wersja elektroniczna, co sprawia, że można ją w każdej chwili pobrać nie zależnie od pory. Co więcej, dokument jest w pełni edytowalny.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online,
eksmisja, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie, eksmisja pozwanego,
po rozwodzie,
rozwód,
dokument do pobrania,

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o przysposobienie dziecka. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Dokument jest w postaci elektronicznej dzięki czemu jest w pełni edytowalny. Dokument jest gotowy do wydruku, wystarczy go jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wniosek, dokument online, przysposobienie dziecka,
dokumenty online do pobrania, wzór wniosku o przysposobienie dziecka, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Pozew o eksmisję lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tuta znajduje to wzór pozwu o eksmisję lokalu. Dokument zapisany w programie Word, dzięki czemu możemy go w każdej chwili edytować. Jest to dokument gotowy do użycia, wystarczy go jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
pozew o eksmisję, dokumenty online do pobrania, lokal,
eksmitować,
eksmisja, dokumenty do pobrania,

Wniosek o zniesienie separacji

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o zniesienie separacji. Dokument zapisany w programie Word dzięki czemu można go z łatwością edytować w zależności od potrzeb osoby zamawiającej dokument. Dzięki elektronicznej wersji dokument można w każdej chwili pobrać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, unieważnienie separacji,
separacja,
dokument do pobrania, Wniosek o zniesienie separacji,
dokumenty online do pobrania,

Pozew o ustalenie ojcostwa

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pozwu o ustalenie ojcostwa. Dokument zapisany w programie Word dzięki czemu łatwo go edytować - w zależności od wymagań osoby pobierającej dokument.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druki pozwów sądowych, dokument do pobrania,
pozwy sądowe,
ustalenie ojcostwa, dokumenty online do pobrania,
pozew o ustalenie ojcostwa, dokumenty online do pobrania, dokument online,
ojcostwo, dokumenty do pobrania,
jak ustalić ojcostwo, wzory pozwów sądowych,
pozwy sądowe wzory, wzory pozwów i wniosków sądowych,