Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

Windykacja - sąd

Windykacja sądowa to kolejny krok w procesie windykacyjnym, kiedy dłużnik nie wyraża chęci spłaty zadłużenia. Windykacja sądowa sprowadza się do wydania sądowego nakazu zapłaty, który w połączeniu z klauzulą wykonalności jest podstawą egzekucji komorniczej. W kategorii znajdują się m.in. wnioski egzekucyjne, wezwania do zapłaty i zapytania do komornika.

Wniosek egzekucyjny - ogólny

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku składany do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej, dzięki czemu jego edycja jest w pełni możliwa. Wzór można niemalże natychmiast pobrać i wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba,
egzekucja,
sądy,
dokument do pobrania, ogolny wniosek, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
egzekucje, prosby, windykacja,
dokumenty do pobrania, prawo, Wniosek egzekucyjny - ogólny,

Zapytanie do komornika o podjete czynności egzekucyjne

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to prośba z zapytaniem o czynności jakie podjął w celu wyegzekwowania należności od dłużnika. Zazwyczaj taka czynność jest podejmowana po rozpoczęciu procesu egzekucji komorniczej, możesz wystąpić do komornika. Dokument ten jest w wersji elektronicznej przez co jest łatwy w edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
pytanie do komornika, zapytanie do komornika o podjete czynnosci egzekuc, egzekucja, czynnosci egzekucyjne,
dokumenty online do pobrania, Zapytanie do komornika o podjete czynności egzekuc, dokument do pobrania, zapytania, dokumenty online do pobrania,
egzekutor,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument online,

Wniosek o umorzenie egzekucji - spłata należności

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o umorzenie egzekucji oraz odwołanie planowanych czynności egzekucyjnych, w wyniku zapłaty przez dłużnika całości należności. Dokument jest zapisany w postaci elektronicznej, dzięki czemu bardzo łatwo go edytować, a samo pobranie nie sprawia najmniejszego problemu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
podania, egzekucję,
dokument do pobrania,
Wniosek o umorzenie egzekucji - spłata należności, prośba, splata należności,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
splaty, spłaty,
wniosek o umorzenie egzekucji - splata naleznosci,
egzekucja,
prosba,

Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to pismo wystosowane przez wierzyciela dotyczące wszczęcia egzekucji z nieruchomości dłużnika. Wzór dokument został zapisany w programie Word dzięki czemu jest w pełni edytowalne. Co więcej, dokument jest gotowy do użycia, zaraz po pobraniu.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruc, wszczecie egzekucji, posiadłość,
dokument online,
rozpoczęcie,
dokumenty online do pobrania, nieruchomośc,
egzekucja,
prośba,
wierzyciel,
podanie,
wyrok, nieruchomość, podania,

Wniosek wierzyciela do sądu o wyjawienie majątku dłużnika

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki się tutaj znajduje dotyczy wniosku wystosowanego przez wierzyciela do sądu z prośbą o wyjawienia faktycznego stanu majątku swojego dłużnika. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Jest to wersja gotowa do natychmiastowego użycia.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminy Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyjawianie majatku, ujawnianie majątku, prośba, podania,
podanie, majątek dłużnika,
dlużnik,
dokumenty online do pobrania, Wniosek wierzyciela do sądu o wyjawienie majątku d,
dłużnik, ujawnienie majątku, prosby, bogactwo, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek wierzyciela o dokonanie opisu i oszacowanie nieruchomości dłużnika

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pisma wierzyciela z prośbą o oszacowanie i dokładny opis nieruchomości swego dłużnika. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Dzięki elektronicznej wersji, dokument ten można w każdej chwili pobrać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieruchomosć,
podania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek wierzyciela o dokonanie opisu i oszacowani,
prośba, prosby,
dokonać opis, dokonywać opisy, prośby, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
pismo w sprawie opisu i oszacowania nieruchomości, dokonac opis, nieruchomośc,

Wezwanie do zapłaty czynszu

›› Pobierz teraz

Dokument ten to wzór wezwania do natychmiastowej zapłaty czynszu. Informacja, że w razie nie uiszczenia powyższej kwoty w terminie 1 miesiąca od otrzymania niniejszego upomnienia, sprawa zostanie oddana do sądu z wnioskiem o rozwiązanie umowy najmu bez wypowiedzenia i eksmisję oraz zapłatę zaległego czynszu wraz z obowiązującymi odsetkami. Dokument jest w wersji elektronicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wezwanie do zaplaty czynszu,
wezwanie do zapłaty, formularz zapłaty czynszu,
formularz zapłaty, dokument do pobrania,
wezwanie do zaplaty, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, zwloka z zaplata czynszu, dokumenty do pobrania, zapłata czynszu, dokument online, dokument do pobrania, nie płacenie czynszu,

Wezwanie do zapłaty - łagodne

›› Pobierz teraz

Ten dokument to wezwanie do zapłaty - łagodne. Większość przedsiębiorców ma problem z nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie płacą swych zobowiązań. Niniejsze wezwanie ma na celu przymuszenie do ich zapłaty.

Przed przystąpieniem do odzyskania długu na drodze sądowej, należy wysłać dwa wezwania do zapłaty: łagodne i przedsądowe (aby udowodnić, że próbowało się ugodowo rozwiązać spór). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu łatwo go będzie edytować, a sam pobór nie powinien sprawić żadnego kłopotu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
apel,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
apelowac,
wezwanie do zapłaty,
apele,
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, lagodne wezwanie do zapłąty,
wezwanie do zaplaty, placić,
płącic,
uiszczenie zapłaty,
lagodne,
placic,

Wezwanie do zapłaty - ostateczne, przedprocesowe

›› Pobierz teraz

Dokument ten to wezwanie do zapłaty - przedprocesowe, ostateczne. Dokument zapisany jest w programie Word, dzięki czemu jest on w pełni edytowalny, w zależności od potrzeb pobierającego.

Większość przedsiębiorców ma problem z nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie płacą swych zobowiązań. Niniejsze wezwanie ma na celu przymuszenie do ich zapłaty, jest osatnim krokiem przed wystąpieniem na drogę sądową. Jednocześnie jego ostra, stanowcza treść, ma przekonać dłużnika, że nie warto dłużej zwlekać z zapłatą.

Przed przystąpieniem do odzyskania długu na drodze sądowej, należy wysłać dwa wezwania do zapłaty: łagodne i przedsądowe (aby udowodnić, że próbowało się ugodowo rozwiązać spór). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wezwanie do zaplaty, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, wezwanie do zaplaty - ostateczne przedprocesowe, dokument do pobrania, przedprocesowe, dokument do pobrania, Wezwanie do zapłaty - ostateczne, wezwanie do zapłaty,