Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

Upoważnienia

Według prawa terminem " PEŁNOMOCNICTWO" określa się zarówno czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, jak i sam dokument pełnomocnictwa który określa w zakres pełnomocnictwie, w stosunku do poszczególnych osób.

Odwołanie pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Powszechnie wiadomo, że każde pełnomocnictwo można odwołać na podstawie przyjętych zasad. Dokument skierowany jest dla osób chcących odwołać pełnomocnictwo i potrzebują gotowy wzór. Wzór dokumentu został zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycję. Wszelkie zasady dotyczące pełnomocnictwa są zapisane w kodeksie cywilnym. Należy również pamiętać iż każde pełnomocnictwo wygasa wraz ze śmiercią mocodawcy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie pełnomocnictwa,
odwołanie,
Odwołanie pełnomocnictwa, uprawnienie,
usuniecie, upoważnienie,
upoważnienia,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, odwołanie pełnomocnictwa, usunięcie,
nieunaocznienie, upoważnienia,
dokumenty online do pobrania, anulowanie,

Odwołanie prokury

›› Pobierz teraz

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa, które udziela prokurent, czyli osoba np: zarządzająca daną firmą. Jeżeli wymaga tego określona sytuacja, daną prokurę możemy odwołać. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa wzór dokumentu w którym zostało to jasno określone. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej i jest gotowy do wydruku lub edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie prokury, upoważnienia,
anulowanie, dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwo, odwołanie prokury, usunięcie, dokumenty online do pobrania,
Odwołanie prokury,
unieważnieniem,
dokumenty do pobrania,
upoważnienie,
upoważnienia,
usuniecie,
pełnomocnictwa,

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Z określonych przez siebie względów nie jesteśmy na chwilę obecna zarządzać własną formą, lub musimy nagle wyjechać w sprawach służbowych. Z takich oto względów należy rzetelnie wybrać osobę, która w tym okresie będzie pełnić pełnomocnictwo i przejmie nasze obowiązki w firmie. Musimy jednak pamiętać, że zaistniała sytuacja musi być stosownie udokumentowana. Dlategoteż, przygotowaliśmy dla Państwa wzór dokumentu pełnomocnictwa, w którym zostały jasno określone warunki pełnomocnictwa.Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa
Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa. Dokument Word do edycji. Dokument udzielający pełnomocnictwa do prowadzenia firmy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwa,
przedsiębiorstwo, firm, Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa,
działalność przedsiębiorstwa,
upoważnienie, prowadzenie przedsiębiorstwo,
dokumenty do pobrania, działalność,
dokumenty online do pobrania,
pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa, pełnomocnictwo, dokumenty online do pobrania, upoważnienia, uprawnienie,

Pełnomocnictwo administracyjne

›› Pobierz teraz

W świetle prawa możemy wyróżnić wiele rodzajów pełnomocnictw, które spełniają swoją określoną rolę. Jednym z nich jest pełnomocnictwo administracyjne, które daje prawo do działań skierowanych w organy administracyjne, samorządowe czy chociażby państwowe. Taki rodzaj pełnomocnictwa może również dotyczyć spraw związanych z zarządzaniem daną spółką czy chociażby gospodarstwem domowym.


Pełnomocnictwo administracyjne. Dokument Word do edycji. Dokument udzielający pełnomocnictwa do działania przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, w tym też podatkowej, we wszystkich sprawach

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarządzanie,
upoważnienie, dokumenty do pobrania, upoważnienia, upoważnienie,
uprawnienie, zarządzanie, administracje, pełnomocnictwa, upoważnienia, administracji,
pełnomocnictwo administracyjne, pełnomocnictwo administracyjne,
pełnomocnictwo,
Pełnomocnictwo administracyjne,

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument przygotowany z myślą o tych, którzy są w sytuacji (z różnych dla siebie względów) przekazać pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa. Myśląc o tym, przygotowaliśmy dla Państwa gotowy wzór dokumentu, który jasno określa pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa. Dokument został zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycję, co jest niezwykle istotne, gdyż być może będziemy chcieli wprowadzić dodatkowe warunki.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie, upoważnienia,
Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa, pełnomocnictwo, uprawnienie, działalność,
dokumenty online do pobrania, prowadzenie przedsiębiorstwo,
działalność firmy, upoważnienie,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
firma, pełnomocnictwa, przedsiębiorstwo,

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej
Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia spraw spółki cywilnej, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
spółka cywilna,
prowadzenie spółki cywilnej,
uprawnienie, pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spolki cywilne, Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilne,
upoważnienie, spółka cywilna,
działalność spółki cywilnej, upoważnienia,
dokumenty do pobrania,
spółka cywilna, upoważnienie,
upoważnienia, pełnomocnictwa,
dokumenty online do pobrania,

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

›› Pobierz teraz

Posiadanie prawa do udziału w walnym zgromadzenia jest czymś niezwykle istotnym, gdyż jest to organ spółki akcyjnej lub spółdzielczej, którego rozważa i decyduje o najważniejszych aspektach. Sam udział w posiedzeniu takiego organu może mieć ogromny wpływ nie tylko na nas samych ale na przyszłość naszej spółki czy spółdzielni, a co się z tym wiąże to bardzo duże pieniądze jakimi się rozporządza. Dokument jest wzorem pełnomocnictwa, jakie upoważnia daną osobę do wzięcia udziału w takim zgromadzeniu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie,
uczestnictwo w walnym zgromadzeniu,
pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu, dokumenty online do pobrania, upoważnienie, spotkanie, pełnomocnictwo,
upoważnienia, dokumenty do pobrania,
Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu, pełnomocnictwa, zgromadzenie,
obecność,
dokumenty online do pobrania,
uprawnienie,

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

›› Pobierz teraz

Kiedy jesteśmy właścicielami potężnej spółki i wszystkim musimy zajmować się osobiście, nadchodzi niestety moment, gdy tego czasu mamy za mało. Jakby było tego mało, zaczynają nakładać się na siebie kluczowe sprawy, które musimy załatwić od ręki, jak chociażby zawarcie umowy z nowym kontrahentem. W takiej sytuacji z pewnością przyda się nam wzór dokumentu pełnomocnictwa do zawarcia umowy, który możemy złożyć na ręce zaufanej osoby i powierzyć jej daną sprawę. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycję w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy,
ugoda,
upoważnienia,
podpisanie umowy, dokumenty online do pobrania,
uprawnienie, umowa,
pełnomocnictwa, pełnomocnictwo, porozumienie, stworzenie umowy, pełnomocnictwo do zawarcia umowy,
upoważnienie,
zawarcie umowy,
dokumenty do pobrania,

Pełnomocnictwo łączone

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu, składany przez osobę fizyczna lub prawną w celu ustalenia pełnomocników, którzy będą mogli pełnić pełnomocnictwo w imieniu mocodawcy. Takie pismo może się okazać niezwykle potrzebne, gdyż nie zawsze będziemy w stanie być w miejscu, gdzie nasza obecność lub pełnomocnika będzie niezwykle istotna w sprawie. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycję przy pomocy pakietu MS Office lub OpenOffice.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, upoważnienie, łączone, upoważnienie łączone, Pełnomocnictwo łączone,
łąnczone, dokumenty online do pobrania, pełnomocnictwo łączone, upoważnienia,
uprawnienie łączone, pełnomocnictwo,
pełnomocnictwa,
upoważnienia, dokumenty online do pobrania, łąnczone,

Pełnomocnictwo procesowe

›› Pobierz teraz

Dokument, który Państwu oferujemy jest wzorem pełnomocnictwa, które zarówno może pełnić rolę jedynie dokumentu stwierdzającego owy fakt lub może być elementem upoważniającym daną osobę do wykonania czynności opisanych w pełnomocnictwie. Posiadanie takiego dokumentu w świetle prawa oznacza, że osoba reprezentująca na przykład daną spółkę posiada prawa do dokonywania określonych ruchów ściśle przedstawionych przez właściciela spółki. Należy jednak pamiętać, iż każde pełnomocnictwo wygasa wraz ze śmiercią mocodawcy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwo procesowe,
procesowy, proces,
upoważnienie, pełnomocnictwa,
Pełnomocnictwo procesowe,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, upowaznienia,
procedury, postępowanie, uprawnienie, Pełnomocnictwo procesowe, upoważnienie,
upoważnienia,

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism

›› Pobierz teraz

W trakcie postępowania karnego niezmiernie ważny jest każdy szczegół i jakiekolwiek zaniedbanie może doprowadzić do niekorzystnej sytuacji w stosunku do jednej ze stron. Z tego względu nawet odebranie dokumentów czy pism związanych ze sprawą musi być dokonany tylko przez osobę do tego upoważnioną lub jeżeli nie jest to możliwe to kogoś kto posiada pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odbiór pisma, proces, upoważnienie, pełnomocnictwo,
upoważnienie, odbiór pisma,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
postępowanie, postępowanie,
upoważnienia, Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism,
odbiór pism,
procesy, procesowy,

Pełnomocnictwo procesowe ogólne

›› Pobierz teraz

Ten rodzaj dokumentu jest niezwykle istotny, gdyż mocodawca, czyli osoba udzielająca pełnomocnictwa nadaje prawo swojemu pełnomocnikowi do dokonania określonych czynności procesowych w danej sprawie przed sądem powszechnym. Pobranie dokumentu jest niezwykle proste, a sam plik jest zapisany przy pomocy aplikacji MS Office co umożliwia jego edycję i ręczne uzupełnienie danych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
postępowanie,
upoważnienia,
Pełnomocnictwo procesowe ogólne, procesowy, procedura,
procesy, pełnomocnictwo procesowe ogólne, pełnomocnictwa,
Pełnomocnictwo procesowe ogólne,
procedury,
upoważnienie, pełnomocnictwo,

Prokura łączona

›› Pobierz teraz

Zdarza się, że nie jesteśmy w stanie załatwić wszystkich kluczowych spraw związanych z chociażby działalnością gospodarczą, której jesteśmy właścicielami. Z tego powodu upoważniamy drugą osobę do pełnienia pełnomocnictwa w naszym imieniu. Jednakże, nie do końca ufamy naszemu pełnomocnikowi, dlatego możemy doprowadzić do prokury łączonej, która jasno stwierdza, iż podjęcie jakichkolwiek działań opisanych przez właściciela może mieć podstawę poprzez wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Prokurentów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwo,
prokura łączona, łączone,
pełnomocnictwo łączone,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
łączyć, upoważnienie, Prokura łączona, uprawnienie łączone,
upoważnienia łączone,
upoważnienie łączone,
łączone,
upoważnienia,

Złożenie prokury przez prokurenta

›› Pobierz teraz

Znajdą tutaj Państwo dokument, który jasno określa stanowisko prokurenta, czyli osoby składającej prokurę. Prokura jest szczególnych rodzajem pełnomocnictwa, które upoważnia do podejmowania określonych działań sądowych i pozasądowych w imieniu właściciela danej spółki. Jednakże aby taka sytuacja nabrała mocy prawnej, wcześniej należy złożyć prokurę przez prokurenta, której przykład znajdą Państwo na naszych serwisach. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycje, jeśli tylko wymaga tego sytuacja.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, Złożenie prokury przez prokurenta,
pełnomocnictwo, Złożenie prokury przez prokurenta, składanie prokury, upoważnienie, Złożenie prokury przez prokurenta, składać,
pełnomocnictwo,
kompletacja,
pełnomocnictwa, składać,
uprawnienie,
dokumenty online do pobrania, złożenie prokury przez prokurenta,

Prokura

›› Pobierz teraz

Dokument o niezwykle ważnym znaczeniu. Osoba nadająca prokurę, czyli specjalne pełnomocnictwo jest upoważniona do wykonywania wszelkich czynności o charakterze sądowym oraz pozasądowym w imieniu właścicieli spółki. Należy pamiętać, że prokura nie obejmuje czynności obciążających spółkę lub określoną nieruchomość. Aby móc tego dokonać należy posiadać pełnomocnictwo szczególne. Wzór dokumentu został zapisany przy pomocy aplikacji MS Office co umożliwia jego natychmiastowe wydrukowanie i podjęcie odpowiednich kroków.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
prokurenta, dokumenty online do pobrania prokurentom, prokurom,
prokur, Prokura,
prokurenta, Prokura,
prokurenta,
prokurent, prokurów,
prokury,

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowy

›› Pobierz teraz

Kiedy toczy się określone postępowanie prawne i w określonych okolicznościach jesteśmy zobowiązania do odebrania dokumentów sądowych, a nie możemy tego dokonać osobiście, zawsze możemy wystawić pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowych , w których jasno określamy stanowisko pełnomocnika. Dokument jaki Państwu oferujemy jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią swój cenny czas, gdyż wystarczy pobrać dokument, a druk i wypełnienie formularza jest kwestią paru minut. Warto wspomnieć, iż dokument został zapisany przy pomocy aplikacji Word co umożliwia jego edycję.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
do odbioru, pełnomocnictwo, sądowy,
pism, procesowe,
upoważnienie do odbioru pism,
upoważnienie, pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowy,