Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

Umowy zlecenia

Umowa to zgodne porozumienie dwóch lub większej liczby stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. W tej kategorii znajdują się wzory umów związane z zleceniem pracy.

Umowa zlecenia do wykonania pracy

›› Pobierz teraz

Zlecając drugiej osobie lub pewnej firmie wykonanie jakiegoś zadania pamiętajmy o spisaniu odpowiedniej umowy, która będzie określać warunki jej zawarcia i zobowiązań zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Nie należy pod żadnym pozorem zgadzać się jedynie na umowę słowną, gdyż nie będzie ona żadną podstawą prawną w przypadku jakichkolwiek roszczeń. Dokument jaki się tutaj znajduje jest wzorem umowy zlecenia w wersji elektronicznej. Dokument jest gotowy zastosowania, wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować.

Prowadzisz działalność gospodarczą? Chce podnieść prestiż firmy i być docenionym wśród konkurencji, kontrahentów i klientów firmy? Zamów infolinię, a bardzo szybko zdasz sobie sprawę pozytywnych efektów przedsięwzięcia. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy na serwis www.telinfo.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa cywilnoprawna, zlecenie,
umowa zlecenie, umowa wykonania pracy,
umowa zlecenie,
dokument do pobrania, dokument online, umowa zlecenia,
wzór umowy,
pisanie umowy na zlecenie, pisanie umowy zlecenia, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa zlecenie udziału w posiedzeniu

›› Pobierz teraz

Jeżeli jesteśmy właścicielem pewnej spółki i udało nam się znaleźć potencjalnego wspólnika zagranicznego to z pewnością dobrze to o nas świadczy. Pamiętajmy jednak, że w większości dobrze prosperujących spółek nie należy osobiście podejmować decyzji - należy zorganizować posiedzenie Zarządu Spółki. Spotkanie z zagranicznym kontrahentem może w takiej sytuacji wymagać pomocy tłumacza, którego oczywiście możemy zamówić. Pamiętajmy jednak aby podpisać stosowną umowę z tłumaczem za wykonanie jego usług.

Wzór umowy zlecenia w wersji elektronicznej zapisany przy pomocy aplikacji MS Office. Dokument można natychmiast zastosować, wystarczy go jedynie wydrukować.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa pracy,
dokumenty online do pobrania, umowa zlecenie udziału w posiedzeniu,
branie udziału w posiedzeniu,
udział w posiedzeniu,
dokument online, zarząd spółki, dokumenty online do pobrania,
zarząd spółki,
wzór umowy,
umowa cywilnoprawna,
spółka, spółka,
wzory umów,
pisanie umowy na zlecenie,

Wypowiedzenie umowy zlecenia

›› Pobierz teraz

Pamiętajmy, że każdą umowę na zlecenie możemy wypowiedzieć jeżeli sposób jej wykonania nie odpowiada naszym wymaganiom. Wypowiedzenie umowy może być na podstawie wcześniejszych zapisów umowy, przewidujących możliwość jej rozwiązania z zachowanie okresu wypowiedzenia. Wzór dokumentu jaki Państwo tutaj znajdą to wypowiedzenie umowy zlecenia w wersji elektronicznej - dokument nadaje się do użycia przy wypowiedzeniu każdej umowy.

Prowadzisz działalność gospodarczą? Chce podnieść prestiż firmy i być docenionym wśród konkurencji, kontrahentów i klientów firmy? Zamów infolinię, a bardzo szybko zdasz sobie sprawę pozytywnych efektów przedsięwzięcia. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy na serwis www.telinfo.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
okres wypowiedzenia umowy zlecenie,
wypowiedzenie umowy o zlecenie, wypowiedzenie umowy na zlecenie,
dokument online,
umowa zlecenie a okres wypowiedzenia, umowa zlecenie a wypowiedzenie,
wypowiedzenia umowy zlecenie,
dokument do pobrania, wymówienie,
pisanie umowy zlecenia, termin wypowiedzenia umowy zlecenia,
wymówienie,
wypowiedzenie umowy zlecenia wzór, Wypowiedzenie umowy zlecenia,
wypowiedzenia umowa zlecenie,