Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu bez zachowania okresu wypowedzenia

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu najmu jest dokumentem do edycji i podaje przykładowe powody dla których właściciel lokalu chce odstąpić od umowy zawartej z najemcą. Wypowiedzieć najem można tylko z ważnej przyczyny. Wypowiedzenie musi nastąpić na piśmie i określać przyczynę wypowiedzenia, pod rygorem nieważności takiego wypowiedzenia. Wypowiedzenie może być złożone najpóźniej na miesiąc na przód na koniec miesiąca kalendarzowego i jest możliwe tylko w następujących przypadkach:
* pomimo pisemnego upomnienia lokator: używa lokalu w sposób sprzeczny z umową; z jego przeznaczeniem; zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód; wykracza w sposób rażący i uporczywy przeciwko porządkowi domowemu,
* lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat, co najmniej za 2 pełne okresy płatności mimo wyznaczonego terminu dodatkowego,
* lokator wynajął, podnajął lub oddał w bezpłatne użytkowanie lokal lub jego część bez zgody właściciela,
* lokator używa lokal, który wymaga opróżnienia w celu rozbiórki lub remontu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, deklaracje, wypowiadać,
oświadczenia, wynajmowac,
dokument online,
oswiadczać,
deklarować,
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
dokumenty online do pobrania, umowa o najem,
dokumenty do pobrania, wynajmować, oswiadczenia,
pisma,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Sprzedając samochód zawsze należy pamiętać o spisaniu stosownej umowy, która będzie jedynym dowodem na to, że dokonaliśmy transakcji. Jeżeli nie masz przygotowanej odpowiedniej umowy lub brakuje Ci czasu aby to zrobić, zawsze możesz skorzystać naszego wzoru w wersji elektronicznej. Dokument jest gotowy do natychmiastowego użycia, należy go jedynie wypełnić.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
porozumienia, umowa kupna,
umowy,
porozumienie,
układ, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
uklad,
dokument online, sprzedaz samochodu,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaż samochodu, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Wynajmując lokal drugiej osobie, z pewnością chcemy aby nie zostały w nim wyrządzone żadne szkody. Chcąc mieć pewność, że w przypadku nie dopełnienia przez użytkownika wprowadzonych przez nas warunków należy sporządzić odpowiednią umowę, która będzie tego gwarantem. Wzór umowy jaki się tutaj znajduje jasno określa zasady korzystania z lokalu użytkowego, sposobu płacenia za wynajem jak również warunki na podstawie, których lokal został wynajęty.


Umowa najmu lokalu użytkowego. Dokument word do edycji. Umowa określa prawa i obowiązki najemcy. Określa zasady korzystania z lokalu użytkowego, odpłatność oraz warunki rozwiązania umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu uzytkowego,
umowy najmu lokalu użytkowego, porozumienie, rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego,
dokumenty online do pobrania,
wynajmować lokal,
uklad,
lokal użytkowy, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, umowa najmu lokalu uzytkowego,
porozumienia,
umowa o najem lokalu użytkowego,
układ, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Wynajmując mieszkanie, z pewnością chcemy aby nie zostały w nim wyrządzone żadne szkody. Chcąc mieć pewność, że w przypadku nie dopełnienia przez użytkownika wprowadzonych przez nas warunków należy sporządzić odpowiednią umowę, która będzie tego gwarantem. Wzór umowy jaki się tutaj znajduje jasno określa zasady korzystania z lokalu użytkowego, sposobu płacenia za wynajem jak również warunki na podstawie, których lokal został wynajęty.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmowanie mieszkania,
najem mieszkania, dom, umowy, najmowanie mieszkania,
dokumenty online do pobrania,
umowa najmu mieszkania,
wniosek o wykup mieszkania, dokument do pobrania, porozumienia, dokument online,
układ, uklad, dokumenty online do pobrania,
porozumienie,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Jeżeli decydujemy się na wynajem określonego przedmiotu to zawsze powinniśmy spisać z najemcą stosowną umowę, w której zostaną określone wszelkie czynniki dotyczące korzystania z wynajętego przedmiotu. W każdej tego typu umowie powinny być zawarte takie elementy jak; zasady korzystania z wynajętego przedmiotu, rodzaj lub rodzaje odpłatności oraz warunki na bazie, których owa umowa może być rozwiązana, jeśli jakikolwiek warunek zostanie naruszony.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu lokalu mieszkaniowego, wypowiedzenie umowy o najem, wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę,
wygaśnięcie umowy najmu, wzory umowy najmu,
rozwiazanie umowy najmu lokalu,
zgłoszenie umowy najmu, uklad, rozwiązanie umowy najmu, wzor umowy najmu lokalu,
umowa najmu nieruchomosci,
umowa o najem mieszkania,
umowa najmu autokaru,
wypowiedzenie umowy najmu wzór, porozumienia,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Decydując się na wynajem części powierzchni naszego domu lub lokalu musimy pamiętać o sporządzeniu odpowiedniej umowy, która jasno określi warunki na podstawie, których osoba wynajmująca może korzystać z naszej własności. Dopiero po podpisaniu dokumentu możemy nie martwić się o naszą własność, gdyż umowa daje nam gwarant, że w przypadku nie dopełnienia warunków wynajmujący ponosi wszelką odpowiedzialność. Rzesz jasna, taki punkt musi znajdować się w umowie.

Prowadzisz działalność gospodarczą? Chce podnieść prestiż firmy i być docenionym wśród konkurencji, kontrahentów i klientów firmy? Zamów infolinię, a bardzo szybko zdasz sobie sprawę pozytywnych efektów przedsięwzięcia. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy na serwis www.telinfo.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
powierzchnia użytkowa,
powierzchnia uzytkowa,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania, układ,
uklad,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej., umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
dokumenty do pobrania,
porozumienie, umowa najmu części powierzchni użytkowej,
dokumenty online do pobrania, najem,
porozumienia,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Wypożyczając pojazd danej osobie pamiętajmy, aby wcześniej spisać odpowiednią umowę, która jasno określi warunki na podstawie, których doszło do transakcji. Jeżeli osoba wynajmująca pojazd nie dopełni naszych warunków to na mocy spisanej umowy możemy rościć się swoich praw i jeśli wymaga tego sytuacja, również odszkodowania za poniesione straty materialne. Każda umowa najmu powinna określać warunki, które skłaniają nas do podjęcia takiej decyzji; opis pojazdu i dane samochodu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
samochód, umowa najmu samochodu wzór,
umowy najmu samochodu,
dokument do pobrania, umowy, wzór umowy najmu samochodu, uklad,
Umowa najmu samochodu., umowa najmu samochodu,
najem samochodu, dokumenty online do pobrania,
układ, umowa wynajmu samochodu, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Jeżeli decydujemy się na podnajem określonego przedmiotu to zawsze powinniśmy spisać z podnajemcą stosowną umowę, w której zostaną określone wszelkie czynniki dotyczące korzystania z wynajętego przedmiotu. W każdej tego typu umowie powinny być zawarte takie elementy jak; zasady korzystania z podnajętego przedmiotu, rodzaj lub rodzaje odpłatności oraz warunki na bazie, których owa umowa może być rozwiązana, jeśli jakikolwiek warunek zostanie naruszony.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, dokumenty do pobrania, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
porozumienie, umowy,
podnajem, porozumienia, dokument do pobrania, lokal użytkowy,
uklad, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
lokal uzytkowy,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego,

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności

›› Pobierz teraz

Jeżeli decydujesz się na użyczenie określonej kwoty pieniężnej lub przedmiotu o pewnej wartości to zabezpiecz i zleć pożyczającemu podpisanie deklaracji, że zobowiązuje się do spłaty należnej sumy lu wartości przedmiotu w sytuacji gdy oddanie samego przedmiotu byłoby niemożliwe. Należy pamiętać, iż zawsze powinniśmy zabezpieczać się umową, deklaracją w przypadku gdy użyczamy danego przedmiotu lub udzielamy pożyczki, gdyż taki dokument będzie jedynym dowodem na to, iż możemy domagać się własnych praw.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, zeznania, dokument do pobrania, oświadczenie,
gwarancja, zeznanie, dokumenty online do pobrania,
Deklaracja gwarancyjna, oswiadczenie,
dokumenty online do pobrania,
deklaracja gwarancyjna, gwarancje,
dokument online,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych powodów nie mamy zamiaru nadal współpracować z naszym wspólnikiem lub umowa jaką podpisaliśmy z kontrahentem już nie spełnia naszych oczekiwań to zawsze możemy wyrazić chęć na odstąpienie od warunków określonych umową i zakończyć współpracę. Należy jednak pamiętać, iż każde manewr jaki wykonujemy w tym kierunku powinien być udokumentowany - nawet sam fakt odstąpienia. Obie strony powinny posiadać oświadczenie o zerwaniu umowy. Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór oświadczenia w wersji elektronicznej.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, odstąpienie od umowy,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
dokumenty do pobrania, oświadczenie o odstapieniu od umowy,
dokumenty online do pobrania, dokument online, oświadczenie,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zeznania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Prowadząc działalność gospodarczą zawsze powinniśmy pamiętać o wszystkich przepisach prawa jakie nas obowiązują. Będąc na przykład właścicielem komisu to nigdy nie zgadzajmy się na przyjęcie lub zakup towaru bez spisania stosownej umowy pomiędzy właścicielem komisu, a sprzedającym. Osoba sprzedająca towar niekoniecznie musi być uczciwa i towar jaki chce sprzedać niekoniecznie musi do niej należeć. Dlatetgoteż, aby uniknąć podejrzeń o kradzież lub bycia wspólnikiem w kradzieży należy dopilnować powyżej wspomnianych formalności. Wzór umowy jaki się tutaj znajduje jest w wersji elektronicznej i jest gotowy do natychmiastowego użycia.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
uklad, umowa komisu,
dokumenty online do pobrania, porozumienia, umowa komis, umowa komisu, komis, umowy, sklep, dokumenty online do pobrania,
porozumienie, umowa komisu wzór,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Wzór umowy faktoringowej pomiędzy kredytobiorcą, a zazwyczaj bankiem udzielającym pożyczki. Umowa ta charakteryzuje się tym, iż każdy zakup jakiego dokonuje kredytobiorca musi udokumentować - mówiąc inaczej, kupując towar powinien mieć na to fakturę. Dokument jaki się tutaj znajduje jest w wersji elektronicznej, co sprawia, iż dokument jest w pełni edytowalny i można go zmieniać w zależności od własnych potrzeb.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozyczka,
dokument online,
porozumienie,
Umowa kredytu faktoringowego, porozumienia,
umowy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
uklad, kredyt faktoringowy, dokument do pobrania, układ,
pożyczka,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tu znajduje to elektroniczna wersja umowy o sprzedać gotowa do natychmiastowego zastosowania. Dokument wystarczy pobrać i wypełnić odpowiednimi danymi. Każda umowa sprzedaży powinna zawierać kilka istotnych elementów, które mogą okazać się niezwykle istotne w trakcie roszczenia wartości sprzedanego towaru, np; data wydania rzeczy, jakość towaru itp.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o sprzedaż praw autorskich, umowa kupno sprzedaż samochodu,
druki umowa kupno sprzedaż, umowa kupna sprzedaży, umowa na kupno sprzedaż,
umowa sprzedaży działki, umowa przedwstepna sprzedaży,
druk umowa kupno sprzedaż, wzory umowy kupno sprzedaż,
umowa na sprzedaż samochodu,
umowy o sprzedaż,
umowa kupno sprzedaż motoroweru,
umowa kupno sprzedaż polsko niemiecka,
wzór umowy sprzedaż,
druki umowa sprzedaży,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Jeżeli mamy zamiar powierzyć komuś wykonanie pewnego zadania, na przykład budowa budynku gospodarczego, to należy pamiętać o spisaniu stosownej umowy, która w świetle prawa będzie tego jedynym dowodem. Wzór dokumentu jaki się tutaj znajduje to elektroniczna wersja umowy o powierzenie wykonawstwa. Dokument jest gotowy do natychmiastowego użycia, wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich praw i obowiązków, jakie dotyczą Ciebie i Twojej firmy to już powinieneś zaopatrzyć się w Regulaminy Pracy, który jasno określa obowiązki i prawa pracownika dzięki czemu będziesz bardziej zdecydowanie podejmował kolejne decyzje i dzięki temu regulaminowi dowiesz się, czy Twoje działanie jest zgodne z prawem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, porozumienie,
dokumenty do pobrania, układ,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania porozumienia, uklad,
dokumenty online do pobrania, umowy,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Sprzedając nieruchomość zawsze warto zaczerpnąć opinii osób, które zajmują się tym profesjonalnie. Równie dobrze jest wynająć osobę, która będzie w stanie sprzedać naszą własność po sensownie wysokiej cenie i wynegocjować opłacalne warunki. Należy jednak pamiętać o spisaniu z taką osoba odpowiedniej umowy, która z jednej strony będzie upoważniać danego pośrednika to podejmowania stosownych kroków, a z drugiej strony będzie dla nas odpowiednim zabezpieczeniem w przypadku gdyby coś nie poszło po naszej myśli.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ieruchomosć,
sprzedaż nieruchomosci,
dokumenty do pobrania, nieruchomość,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci, porozumienia, nieruchomośc, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
porozumienie,
umowy,
uklad,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Kiedy potencjalny klient decyduje się na zakup oferowanej przez nas nieruchomości, to aby zwiększyć naszą wiarygodność i "wstępnie" pozyskać klienta można spisać z nim przedwstępną umowę, która będzie dowodem na sfinalizowania transakcji. Jeżeli nie posiadasz odpowiedniej umowy, to zawsze możesz ją pobrać z naszego serwisu. Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy wzoru umowy przedwstępnej w wersji elektronicznej. Wzór jest gotowy do wypełnienia własnymi danymi, wystarczy go jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku,
umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości, dokumenty online do pobrania,
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, układ, umowa kupna sprzedaży, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór,
wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości, dokumenty online do pobrania, umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Będąc pewnym wartości przedmiotu, którego sprzedaży chcemy dokonać, to zawsze można zwiększyć zaufanie klienta poprzez spisanie z nim umowy przedwstępnej - tzw. umowy na próbę. Co można dzięki niej zyskać? Potencjalny klient może sprawdzić właściwości przedmiotu, jak również sposób jaki funkcjonuje. Co zyskuje sprzedawca? Większy popyt na dany przedmiot poprzez zwiększenie zaufania i wiarygodności sprzedającego. Wzór umowy jaki się tutaj znajduje został zapisany przy pomocy aplikacji MS Office, co sprawia, iż dokument jest w pełni edytowalny. Umowa jest gotowa do natychmiastowego użycia.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
proba, uklad, umowa sprzedaży na próbę, umowy, dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży na próbę, sprzedaż na probę, próba, porozumienie,
umowa kupna-sprzedaży, umowa sprzedazy na probe, dokument online, dokumenty do pobrania, porozumienia,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Wzór umowy w wersji elektronicznej dotyczący sprzedaży towarów za pomocą rat, ale z zastrzeżeniem prawa własności. Dokument został zapisany przy pomocy aplikacji MS Office dzięki czemu jest on w pełni edytowalny i nadaje się do natychmiastowego użycia. Umowę wystarczy jedynie wydrukować i wypełnić puste pola.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo wlasności,
sprzedaż na raty, umowa kupna sprzedaży,
umowa kupna-sprzedaży, układ, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
zastrzeżenie prawa własności, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, umowy, umowa kupna, dokument online, porozumienia,
dokument do pobrania,
prawo własnosci,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy w wersji elektronicznej. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego. Sprzedawca posiada świadectwo ochronne, wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego , Rzeczypospolitej Polskiej. Udzielenie prawa ochronnego objęte zostało wpisem do rejestru praw. Sprzedawca przenosi na Kupującego prawo ochronne na wzór użytkowy, będący przedmiotem niniejszej umowy, a Kupujący oświadcza, iż prawo to przyjmuje.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich praw i obowiązków, jakie dotyczą Ciebie i Twojej firmy to już powinieneś zaopatrzyć się w Regulaminy Pracy, który jasno określa obowiązki i prawa pracownika dzięki czemu będziesz bardziej zdecydowanie podejmował kolejne decyzje i dzięki temu regulaminowi dowiesz się, czy Twoje działanie jest zgodne z prawem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, układ, umowy,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
dokumenty do pobrania,
uklad,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych przyczyn decydujemy się na sprzedaż naszego przedsiębiorstwa, to nie ważne jak bardzo się nam spieszy, powinniśmy przygotować stosowną umowę, która będzie odpowiadała naszym oczekiwaniom względem potencjalnego nabywcy. Jeśli jeszcze nie posiadasz wzoru takiej umowy lub potrzebujesz przykładu czy chociażby wskazówek jak tego dokonać to zapraszamy do pobrania gotowego, profesjonalnie przygotowanego wzoru umowy, który się tutaj znajduje. Dokument został zapisany w wersji elektronicznej, dzięki czemu można go z łatwością edytować i dostosować do własnych potrzeb.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, sprzedaz przedsiębiorstwa, porozumienia,
sprzedaż przedsiębiorstwa,
układ,
uklad,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, sprzedaż przedsiebiorstwa, umowa kupna,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokument do pobrania, umowa kupna sprzedaży, dokument online, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Wzór umowy w wersji elektronicznej dotyczący sprzedaży towarów za pomocą rat. W umowie znajduje się punkt, który określa jasno wysokość rat z uwzględnieniem odsetek. Dokument został zapisany przy pomocy aplikacji MS Office dzięki czemu jest on w pełni edytowalny i nadaje się do natychmiastowego użycia. Umowę wystarczy jedynie wydrukować i wypełnić puste pola.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż ratalna,
dokument online, sprzedaż na raty, układ, uklad,
porozumienie, dokumenty online do pobrania, umowa kupna,
sprzedaz ratalna, umowa sprzedaży ratalnej,
porozumienia, dokument do pobrania, Umowa sprzedaży ratalnej, umowa sprzedazy ratalnej,
umowa kupna sprzedaży,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Jeżeli mamy zamiar sprzedać określony przedmiot danej osobie to pamiętajmy o spisaniu odpowiedniej umowy, która będzie jedynym dokumentem, który w świetle prawa będzie tego jedynym dowodem na dokonanie transakcji. W umowie znajduje się załącznik, który mówi, iż Sprzedawca może sobie zastrzec prawo do odkupienie przedmiotu za sumę określoną między stronami.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich praw i obowiązków, jakie dotyczą Ciebie i Twojej firmy to już powinieneś zaopatrzyć się w Regulaminy Pracy, który jasno określa obowiązki i prawa pracownika dzięki czemu będziesz bardziej zdecydowanie podejmował kolejne decyzje i dzięki temu regulaminowi dowiesz się, czy Twoje działanie jest zgodne z prawem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
układ, dokumenty online do pobrania,
porozumienia, porozumienie,
dokument do pobrania, umowa kupna sprzedaży, umowy,
dokumenty online do pobrania, dokument online, uklad,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa kupna,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.
Dokument Word do edycji.
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o. Oświadczenie Sprzedającego, iż jest wspólnikiem Spółki a także oświadcza, iż umowa Spółki, o której mowa, nie ogranicza dopuszczalności zbycia udziału na rzecz innego wspólnika lub osoby trzeciej oraz, że przysługujące mu udziały nie są obciążone innymi świadczeniami ponad te, które wynikają z treści umowy spółki.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
spółka z.o.o.,
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o., porozumienia,
dokumenty online do pobrania, uklad, zbycie udziału,
spólka z.o.o., układ, społka z.o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycie udziałow, umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., udziały,
porozumienie, dokument online,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych powodów mam zamiar ofiarować pewnej osobie dany przedmiot, to powinniśmy zawsze pamiętać o spisaniu stosowne umowy, nawet jeśli nie zamierzamy pobierać za to żadnej opłaty. Może się bowiem zdarzyć, iż osoba, której podarowaliśmy dany przedmiot może nagle stwierdzić, że zapłaciła pewną kwotę - w świetle prawa nie możemy temu zaprzeczyć, chyba, że mamy na to dowód w postaci spisanej umowy.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
darowizna nie pieniężna,
dokumenty do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, datek,
dokumenty online do pobrania,
darowizna niepieniężna,
darowizna nie pieniezna,
darowizna, datek,
darowizna niepieniężna, umowa darowizny,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

W przypadku gdy mamy zamiar ofiarować pewnej osobie jakiś przedmiot o określonej wartość materialnej to należy pamiętać, że przed dokonaniem transakcji powinniśmy spisać stosowną umowę. Należy pamiętać, iż nie ważne czy jesteśmy w świetnych kontaktach z potencjalnym kontrahentem - pamiętajmy o umowie. Dokument jaki się tutaj znajduje został zapisany w wersji elektronicznej, dzięki czemu możemy go łatwo edytować w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, darowizna,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, umowa darowizny,
dokumenty online do pobrania, datek, dokumenty do pobrania, darowizna pieniężna,
darowizna pieniezna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Jeżeli jesteśmy posiadaczami lokalu mieszkalnego i wynajmujemy go w celach zarobkowych to zawsze możemy sprawdzić czy dana osoba spełnia warunki jakie zostały ustalone w umowie. Jeśli jesteśmy zdania, iż warunki w pewnym stopniu nie zostały dopełnione to właściciel może wystosować odpowiednie pismo, w którym wzywamy do zwrotu należności za wynajmowany lokal. Dokument jaki się tutaj znajduje jest zapisany w wersji elektronicznej, co umożliwia jego pełną edycję i dostosowanie w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
zwrot lokalu, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument do pobrania,
zerwanie umowy o wynajem,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych względów mamy zamiar wypowiedzieć umowę najmu z wynajmującym to należy wystosować odpowiednie pismo, z którego jasno wynika nasze stanowisko. Tego rodzaju dokument może być przedłożony w chwili gdy wynajmujący lokal złamie warunki umowy lub z określonych warunków nie jest w stanie ich dotrzymać. Umowa jest zapisana przy pomocy aplikacji MS Office, która umożliwia pełną edycję dokumentu.


Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
dokument do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokumenty online do pobrania,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie najmu, dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wypowiedzenie lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych powodów nie jesteśmy w stanie dotrzymać warunków umowy lub zwyczajnie chcemy od niej odstąpić nie podając powodu, zawsze możemy tego dokonać wystosowując odpowiedni wniosek. Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór odstąpienia od zawartej umowy w wersji elektronicznej. Umowa jest zapisana przy pomocy aplikacji MS Office co sprawia, iż dokument można z łatwością edytować w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, odstąpienie od umowy, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
zeznanie, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument online, zeznania, dokument do pobrania,
odstapienie od umowy, odstapienie od umowy kupna sprzedaży, odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy, oswiadczenie,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w angli,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
wynajmować mieszkanie za granicą, dokument online,
Wynajem mieszkania-kontrakt, kontrakt,
dokumenty online do pobrania,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
wynajem mieszkania w mieście,
dokumenty do pobrania, umowa o wynajem mieszkania, umowa o wynajem mieszkania za granica,