Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

Różne

W tej kategorii zebrano wszystkie dokumenty które nie zostały przypisane do innych kategorii. Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię dokumentu w innej kategorii, prawdopodobnie znajdziesz go tutaj.
Jeżeli tak nie jest, napisz propozycje dodania dokumentu, a już wkrótce znajdzie się on na naszej stronie:)

Wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego

›› Pobierz teraz

Dokument Word do pełnej edycji dla osób które zamierzają występować z wnioskiem o udzielnie interpretacji przepisów prawa podatkowego.Osoba składająca wniosek o wydanie interpretacji jest zobowiązana do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, jeśli wniosek dotyczy działań dopiero planowanych. Jednocześnie musi przedstawić własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Dokument w wersji elektronicznej - gotowy do natychmiastowego użycia.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminy Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisać, dokumenty do pobrania,
podania, udzielanie, interpretować,
podatek, wzór pisma,
wnioski,
Wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa,
dokument online, pismo, wniosek o udzielenie interpretacji przepisow prawa, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zgody na wyrobienie paszportu małoletniemu dziecku, gdy jedno z rodziców nie wyraża zgody

›› Pobierz teraz

Dokument ten to przykładowy wniosek o wydanie paszportu małoletniemu dziecku w przypadku kiedy jedno z rodziców nie wyraża zgody. W dokumencie podana jest fikcyjnie zaistniała sytuacja - sytuacja przykładowa, oraz podane są przykładowe uzasadnienia. Wniosek przedkłada się do Sądu Rejonowego po uiszczeniu stosownej opłaty skarbowej. Dokument jest w wersji elektronicznej dzięki czemu bardzo łatwo go edytować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
paszporty,
prośby,
podania, wzor pisma, dokument online, dokumenty do pobrania,
posiadanie przez dziecko paszportu,
prośba prosba,
zgoda,
dokumenty online do pobrania, urząd,
wyrabianie paszportu,
podawać,
pismo,

Informacja o nowym przedstawicielu firmy

›› Pobierz teraz

Informacja o zmianie przedstawiciela firmy nadanym obszarze działania firmy. Jest to nota informacyjna wystawiana przez osoby władne w firmie, do pododdziałów lub kontrahentów z terenu w którym nastąpiły zmiany personalne na stanowisku przedstawiciela. Dokument zawiera m.in. informacje o obszarze na którym nastąpiła zmiana, dane personalne osoby obejmującej stanowisko, termin spotkania z nowym pracownikiem firmy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory,
informacji, pisać, przedstawiciele firm,
pismo, dokument do pobrania,
informacje, informacja o nowym przedstawicielu firmy,
nowy przedstawiciel firmy,
nowy przedstawiciel firmy,
wzór pisma, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, pisma,

Najczęsciej używane zwroty w pismach służbowych

›› Pobierz teraz

Plik zawiera zbiór zwrotów, które są stylem oficjalnym w pismach formalnych m.in.: notach służbowa, ofertach produktowych / usługowych, odpowiedziach na reklamacje,
pismach spersonalizowanych do klientów indywidualnych i biznesowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najczęsciej, dokumenty online do pobrania,
pismo,
najczesciej uzywane zwroty w pismach sluzbowych,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, pisma, najcześciej,
wzory, najczęstsze zwroty w pismach służbowych,
dokumenty do pobrania, wzór pisma,
najczęstsze,
wzor pisma,

Odmowa udziału w akcji reklamowej

›› Pobierz teraz

Dokument Word odnośnie odmowy udziału w akcji reklamowej ze względu na strategię i politykę firmy proszonej o przyłączenie się do kampanii promocyjnej współpracującego z nią przedsiębiorstwa / firmy. Pismo to będzie przydatne w działach zajmujących sie sprzedażą, promocja i marketingiem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
reklamowac,
wzory, dokumenty do pobrania, reklamować,
wzór pisma, reklamy, pismo,
udział w akcji reklamowej, odmowa udzialu w akcji reklamowej, akcja, pisma, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
udzialy, pisać,

Odmowa udzielenia pomocy na cele dobroczynne

›› Pobierz teraz

Odmowa uiszczenia pomocy pieniężnej dla celów charytatywnych ze względu na prowadzoną już akcję dobroczynną na rzecz innej instytucji charytatywnej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
udzial, wzór pisma, odrzucenie, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, odrzucac,
udzialy, pismo,
odmawiać udziału w pomocy, odmawianie pomocy, dokument online,
dokument do pobrania,
pisać, wzory,

Propozycja nawiązania współpracy

›› Pobierz teraz

Pismo przypominające odnośnie propozycji nawiązania współpracy, w monecie kiedy oferta została już przesłana do potencjalnego kontrahenta. Dokument zawiera przykładową prośbę o ponowne rozpatrzeni możliwości podjęcia kooperacji handlowej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wspólpracę,
wsółpracę,
wzory,
dokument online,
sugestia,
wzór pisma, ofercie, wspólprace,
nawiazać,
współpraca,
sugestie,
pomyślec,
wspólpraca,
propozycja nawiazania wspolpracy,
wspołpraca,

Prośba o zezwolenie na powielenie artykułu

›› Pobierz teraz

Dokument Word odnosi się do możliwości jednorazowego skopiowania artykułu i możliwości oraz sposobie jego wykorzystania.
Dokument przydatny wszędzie tam gdzie możliwe jest naruszenie praw autorskich.
(Zgodnie z art. 1 prawa autorskiego, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia)
Plik do edycji, a więc może być swobodnie przerobiony na prośbę o jednorazowe wykorzystanie innego dzieła twórczego jak fotografia, obraz, utwór itp.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wzór pisma, zezwalanie na powielanie artykułu,
artykuł,
wnioskować,
pisać,
artykulu,
dokument do pobrania, podanie, prosba o zezwolenie na powielenie artykulu, kopiowac,
podania,
zezwalać na kopiowanie artykułu,
artykul, prosic,

Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy

›› Pobierz teraz

Prośba o wywieszenie na budynku siedziby firmy wizualnej formy reklamy np. logo firmy, innej niż tzw. ustawowe oznaczenie firmy, co ustalają odrębne przepisy regulujące np. uchwała Zarządu Rady Miasta.
Prośba taka może być wystosowana przez zainteresowaną firmę, bądź może być przedstawiona w jej imieniu np. przez agencje reklamowe mająca uprawnienia do prowadzenia działalności reklamowej na mieniu komunalnym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedsiębiorstwa, dokument do pobrania, prosic,
wnioski,
pisać, Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo, podawac,
prosba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo, wnioskować,
wywieszanie na budynkach reklam firmy, wzór pisma,
reklama,
wzory, dokumenty do pobrania,
banery,

Skierowanie klienta do agenta firmy

›› Pobierz teraz

Pismo, które informuje klienta o przekazaniu jego zamówienia do oddziału bądź osoby (agenta/przedstawiciela) odpowiadającej za sprzedaż i kontakt z kontrahentami na ternie z którego zamówienie pochodzi.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedstawicielowi, skierowania klientów do agentów firmowych, pismo,
dokument online,
pisać, dokumenty online do pobrania,
przedstawiciele, dokumenty online do pobrania,
Skierowanie klienta do agenta firmy,
pokazanie drogi, wzory, dokumenty do pobrania, wzor pisma, pełnomocnik,
dokument do pobrania,

Wysłanie katalogu wyposażenia gabinetu dentystycznego

›› Pobierz teraz

Dokument Word zawracający pismo grzecznościowe z podziękowaniem za zainteresowanie ofertą i zamówienie katalogu z wyposażeniem gabinetu dentystycznego. Jest to wzór pisma mogący znaleźć zastosowanie wszędzie tam gdzie przesyłane są katalogi do potencjalnych kontrahentów, a nie tylko dla firm
sprzedających wyposażenie do gabinetów stomatologicznych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wysyłac, wysyłać, informator,
wykaz, gabinet dentystyczny,
dokumenty online do pobrania,
pisma,
wyslanie katalogu wyposazenia gabinetu dentystyczn,
Wysłanie katalogu wyposażenia gabinetu dentystyczn,
wzór pisma,
dokument do pobrania, pokój przyjęć,
informatory,

Zapytanie o kontynuację współpracy

›› Pobierz teraz

Pismo dotyczące możliwości kontynuacji współpracy oraz prośba o przesłanie powodów dla których kontrahent chce zrezygnować ze współpracy.
Dokument może okazać się ostatnia deską ratunku dla firmy której zależy na stosunkach partnerskich z Topowym klientem, który przestaje korzystać z naszych usług z niewyjaśnionych przyczyn. Plik w pełni edytowalny z możliwością całkowitego dostosowania do zaisniałej sytuacji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo, współdzialanie, Zapytanie o kontynuację współpracy,
zapytac, zapytanie o kontynuacje wspolpracy,
pytania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, partnerstwo,
dokument online, pisma,
wzory,
pisać,
pytanie,
dokumenty do pobrania,

Zapytanie o warunki ubezpieczenia na życie

›› Pobierz teraz

Dokument może być wystosowany do wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych w celu przestawienia nam korzystnej oferty na polisę tzw. "życiówkę". Plik zawiera
przykładowe pytania odnośnie interesujących nas aspektów ubezpieczenia na życie. Oczywiście możemy dopisać do nich nasze,które w/g nas są najbardziej istotne. Dokument jest w pełni edytowalny.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania,
pismo, dokument online,
pewna polisa,
dokumenty online do pobrania,
zapytac, Zapytanie o warunki ubezpieczenia na życie, dokumenty online do pobrania,
wzory,
wzór pisma,
dokumenty do pobrania, wzor pisma,
pytanie, warunek ubezpieczenia,
dokument do pobrania,

Testament - przykładowy wraz z uwagami

›› Pobierz teraz

Dokument Word, który poinstruuje Cię jak powinno się spisać testament aby był ważny i aby spadkobiercy mieli pełną jasność co do zapisu oraz nie mogli go podważyć. PAMIĘTAJ! Dokument ten nie jest tylko dla osób w podeszłym wieku. TESTAMENT piszą osoby przezorne i odpowiedzialne...w każdym wieku ...

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór pisma,
pisać,
pismo,
spadek,
wydziedziczac,
przykladowy testament, wzory, wzor pisma,
wydziedziczać, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, przykładowy testament,
dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Przedstawienie nowego sklepu

›› Pobierz teraz

Dokument Word znajdujący zastosowania w sytuacji kiedy chcemy poinformować naszych najlepszych klientów pisemnie o fakcie otworzenia nowego sklepu w dogodnej dla nich lokalizacji.Dokument zawiera przykładowy opis takiej sytuacji, a ze jest w pełni edytowalny można go swobodnie przekształcać wedle własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, otwarcie nowego sklepu,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
nowy sklep,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

›› Pobierz teraz

Drodzy Rodzice, aby ułatwić Wam zgłoszenie dziecka do przedszkola,proponujemy Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola jako doc. Word.
Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.Dyrektorowi Przedszkola należy przedłożyć książeczkę zdrowia lub inny dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie dziecka do przedszkola,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, przedszkole,
karta zgłoszeniowa do przedszkola,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dziecko,
dokumenty online do pobrania,
zgloszenie dziecka do przedszkola,
małe dziecko, karta zgloszeniowa do przedszkola, dziecko i przedszkole,

Nota księgowa

›› Pobierz teraz

Nota zapisana w programie Word gotowa do edycji ihttp://www.gfx.home.pl/dok/panel/b_edit.png wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak księgowa, nota księgowa,
dokumenty online do pobrania,
księgowany,
dokumenty do pobrania,
nota księgowa,
wzory dokumentów,
księgowosć,
dokumenty online do pobrania, księgowość,
dokument online, dokument do pobrania, dla księgowej,

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Pamiętajmy, że w przypadku gdy zaczynamy własną budowę domu lub jakikolwiek remont to nie możemy zaniedbywać kwestii formalnych - należy zawsze kompletować całą dokumentację - inaczej możemy być narażeni na konsekwencje prawne.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, budowa domu, dokumenty online do pobrania, Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
dokumenty do pobrania,
wniosek, obiekt,
pozwolenie, budowlany,

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument ten to wzór protokołu dotyczącego odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji danej nieruchomości.Dokument zapisany w programie Word co sprawia, że możemy go w pełni edytować - wszystko zależy od własnych potrzeb.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji,
dokumenty online do pobrania,
protokół, dokumenty do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
odbiór budowy, odbiór końcowy budowy, dokument do pobrania, końcowy,
przekazanie do eksploatacji,

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Jeżeli zakończyliśmy już prace przy własnym domu i zamierzamy wprowadzić w życie nasz plan to musimy pamiętać, że nie wszelkie kwestie formalne muszą zostać doprowadzone do samego końca. Kończąc budowę domu pamiętajmy o zawiadomieniu odpowiednich organów o zakończeniu robót budowlanych, w przeciwnych wypadku możemy spotkać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, budowa, zakończenie robót budowlanych,
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, zakończenie prac budowlanych,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy

›› Pobierz teraz

Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy,
reklama na budnku,
dokument online,
wywieszanie loga,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, logo firmy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego

›› Pobierz teraz

Dokument ten to przykładowy dokument o zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument o zmianie faktycznego stanu,
dokumenty online do pobrania,
przykładowe dokument o zmianie faktycznego stanu, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
faktyczny stan, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń palną

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń palną. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,
wniosek o broń palna,
broń palna,
pozwolenie na broń palną, wniosek o wydanie pozwolenia na broń palną,
broń,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób. (polski odcinek drogi oraz zezwolenia zagraniczne). Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku i edycji

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób,
dokumenty do pobrania,
(polski odcinek drogi oraz zezwolenia zagraniczne)wniosek,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, przewóz osób,
dokument online,
dokument do pobrania,
polski odcinek drogi,

Wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób. (polski odcinek drogi oraz zezwolenia zagraniczne). Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku i edycji

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
polski odcinek drogi,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
przewóz osób, dokument do pobrania,
(polski odcinek drogi oraz zezwolenia zagraniczne)wniosek, wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób, dokument online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,

Wniosek o zasiłek chorobowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o zasiłek chorobowy dokument należy złożyć w Krusie. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydrukowania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zasiłek w krusie,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, krus,
dokument do pobrania,
wniosek o zasiłek chorobowy dla rolniów,
dokument online,

Wniosek o przyznanie płatności na zalesienie gruntów rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyznanie płatności na zalesienie gruntów rolnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydryku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
płatności na zalesienie gruntów rolnych,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o przyznanie płatności na zalesienie gruntów rolnych, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
wniosek,

Wniosek o przyznanie renty strukturalnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyznanie renty strukturalnej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek, wniosek o przyznanie renty strukturalnej,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, przyznanie renty,

Wniosek o nadanie/zmianę numeru porządkowego nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o nadanie/zmianę numeru porządkowego nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zmianę, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
nieruchomość,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o nadanie/zmianę numeru porządkowego nieruchomości, dokumenty do pobrania, wniosek o nadanie,
dokument do pobrania,

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to przykład zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Wzór zawiadomienia jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu jego pobór jest niemalże zawsze możliwy, co więcej, sam dokument jest w pełni edytowalny, dzięki czemu możemy go zawsze dostosować w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, koniec budowania obiektu, zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku, zakończenie budowy,
oddanie obiektu do użytku,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
koniec budowy, zakończenie obiektu budowlanego, dokumenty online do pobrania,

Wnioisek o zmianę lokalu mieszkalnego z dysponentem

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę lokalu mieszkalnego z dysponentem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana loklau mieszkalnego,
dokument online,
dokumenty do pobrania, wniosek o zmianę lokalu mieszkalnego z dysponentem,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dysponent, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Dokument ten to wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Co więcej, dzięki elektronicznej wersji dokument ten można w każdej chwili edytować i dostosować w zależności od własnych potrzeb,

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zagospodarowanie terenu, warunki zabudowy, dokument online, decyzja zabudowy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji

›› Pobierz teraz

Wniosek o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
produkcja, dokument do pobrania, wyłącznie gruntów rolnych z produkcji, dokument online,
produkcja rolna, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,

Oświadczenie o utracie licencji (wypisów)

›› Pobierz teraz

Dokument oświadczający utratę lub zniszczenie licencji (wpisu). Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zniszczenie licencji, utrata licencji, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
utrata licencji kierowcy, Oświadczenie o utracie licencji (wypisów),

Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego

›› Pobierz teraz

Każdy doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż życie pisze swój własny scenariusz. Oczywiście byłoby to kompletnym bezsensem gdybyśmy niczego nie planowali i nie próbowali osiągać zamierzone cele. Jednym z nas udaje się wspiąć na sam szczyt i odnosić sukcesy, natomiast inny, wręcz przeciwnie gdyż na przykład nasz stan zdrowia nie pozwala na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Jeżeli nasza choroba jest przejściowa to bardzo szybko przechodzimy do zwykłego porządku dnia codziennego. Gorzej bywa w sytuacji, gdy nasza choroba jest przewlekła i co się z tym wiąże bardzo kosztowna w leczeniu. Ci, których na to stać mogą martwić się jedynie chorobą, ale co zrobić z tymi, których na to nie stać? Wtedy możemy starać się o wypłatę zasiłku chorobowego, ale jak to bywa w przypadku chorób, które ciągną się czasami wiele miesięcy czy też lat, zasiłek na długo nie wystarcza. W tak zaistniałych okolicznościach możemy jedynie złożyć niosek o przedłużenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego.

Dokument zapisany jest w wersji elektronicznej co ułatwia jego szybki zakup. Pamiętaj, że do poprawnego otworzenia dokumentu musisz mieć zainstalowany program Adobe Reader.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zasiłek chorobowy,
przedłużać, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego,
przedłużenie okresu wpłaty,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wypadek drogowy, dokument do pobrania,
wypadek drogowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, wypadek, dokument online, kolizja drogowa,
oświadczenie sprawcy o wypadku,
oświadczenie o kolizji drogowej,

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

›› Pobierz teraz

Dokument ten to wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym. Dokument zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. Pozew zawiera jedną stronę A4. Dokument do pobrania online. Jest to dokument w wersji elektronicznej, dzięki czemu jego edycja jest w pełni możliwa.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozew o postępowanie nakazowe,
dokument online do pobrania,
dokumenty online,
dokument do pobrania, pozew o zapłatę, postępowanie nakazowe,
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym,

Wniosek o refundację kosztów pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wniosek z prośbą o zrefundowanie ze środków Funduszu Pracy części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Dokument jest zapisany w formacie doc., należy go otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online w każdej chwili.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek, publicznych, zatrudnionych, robót, Wniosek,
kosztów, Wniosek o refundację kosztów pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
pracowników,
indywidualne,
w ramach, o refundację,
na szkolenie,
o skierowanie,

Wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznych użytecznych

›› Pobierz teraz

Dokument w postaci elektronicznej. Wzór gotowy do wydruku - wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznych użytecznych jest zapisane w formacie doc. Dokument należy potworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji.Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
refundowanie,
dokumenty do pobrania,
społecznych, dokumenty, użytecznych,
kwoty, Wniosek, wykonywania, prac,
Wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac s, świadczeń,
wypłaconych,
bezrobotnym,
z tytułu, o refundację,

Protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Protokół, mechaniczne, protokoły uszkodzenia mechanicznego,
uszkodzenie, protokół uszkodzenia mechanicznego,
wnioski,
reklamacyjny, reklamacyjny, wnioski do pobrania, uszkodzenie, Protokół,
mechaniczne,
uszkodzenie mechaniczne,

Rezygnacja z pakietów promocyjnych i usług dodatkowych z telewizją N

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to rezygnacja z pakietów promocyjnych i usług dodatkowych z telewizją N. Dokument jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o rezygnację z pakietów promocyjnych i usług dodatkowy TV N zawiera jedną stroną A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
z pakietów,
wypowiedzeniem umowy z TV N, i usług,
Rezygnacja z pakietów promocyjnych i usług dodatkowych z telewizją N, z telewizją N, promocyjnych, rezygnować z tv N,
dodatkowych,
rezygnacja tv N,
wypowiedzenie umowy tv N, rezygnacja z tv N,
Rezygnacja, jak zrezygnować z tv N, telewizja N,