Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

Rejestr zastawów

Formularze wniosków w postępowaniu sądowym o wpis do Rejestru Zastawów
Formularze należy drukować dwustronnie.
Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z objaśnieniami (instrukcją wypełniania) podanymi na końcu formularza.

RZ-1 Wniosek o wpis zastawu rejestrowego

›› Pobierz teraz

Jeżeli z pewnych przyczyn chcemy zapewnić sobie wierzytelność danej osoby możemy złożyć wniosek o wpis zastawu rejestrowego z opisem rzeczy, które obciążamy zastawem rejestrowym. W postępowaniu rejestrowym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o wpis zastawu rejestrowego w wersji elektronicznej. Dokument jest gotowy do użycia, wystarczy go jedynie pobrać. Aby nie mieć problemu z pobraniem formularza należy skorzystać z programu Adobe Reader, gdyż plik jest zapisany w formacie PDF.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rejestrowi, dokument do pobrania, zestawy,
rejestrem, rejestr,
dokument online,
rz1, wpisy zestawu rejestrowego,
rz 1,
wpis zestawu rejestrowego, dokumenty online do pobrania,
rz_1, rejestrom, zestaw, rejestrowy,

RZ-2 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów

›› Pobierz teraz

Bywa, że w wyniku pewnych okoliczności chcemy wprowadzić zmiany w rejestrze zastawów. Mogą to być dane dotyczące rzeczy ruchomych, np; samochodu. W takiej sytuacji musimy złożyć odpowiedni wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów. Pamiętaj, że złożenie takiego wniosku jest możliwe jedynie na formularzach urzędowych. Wniosek jest gotowy do pobrania i natychmiastowego użycia. Elektroniczna wersja dokumentu sprawia, że jest w pełni edytowalny. Podany wniosek jest oznaczony numerem RZ-2. Ten formularz został zapisany w aplikacji PDF i aby uniknąć problemów z jego otwarciem należy użyć programu Adobe Reader.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rz2, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zmienić, rejestru, rz 2,
dokumenty online do pobrania,
zmianę, zestawom,
RZ-2 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów,
dokument online,
rejestrowy, zmian,
rejestrom, rejestr,

RZ-3 Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

›› Pobierz teraz

Kiedy spłacimy dług, który był zabezpieczony zastawem to automatycznie wygasa umowa objęta rejestrem. Musimy jednak pamiętać, że nadal figuruje on w rejestrze zastawów. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce to należy go usunąć przez wystosowanie odpowiedniego wniosku o wykreślenie. Taki wniosek może być złożony również przez byłego dłużnika.

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu można go natychmiast pobrać i zastosować. Wniosek jest zapisany w formacie PDF.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, rz3,
dokumenty online do pobrania, wykreśl,
wykresl, wykreślenie, wniosek,
wykreślać, wykreślił, wykreślenie, rz-3 wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z,
wykreslic, wykreslono, wykreślać,

RZ-D Uzupełnienie wniosku danymi o podmiotach ujawnianych w rejestrze zastawów

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki tutaj znajdziemy to urzędowy formularz RZ-D - uzupełnienie wniosku danymi o podmiotach ujawnianych w rejestrze zastawów. Elektroniczna wersja dokumentu umożliwia jego szybki pobór i natychmiastowe użycie. Uzupełnienie wniosku zostało zapisane w formacie PDF, więc aby go otworzyć potrzebujemy odpowiedniego programu. Dokument jest gotowy to wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, podmiota, ujawnic,
ujawniane,
dokument online,
ujawnione, danym,
podmiot, uzupełniac, uzupelniać, ujawnić,
dokumenty online do pobrania, podmiotą,
podmiotom, uzupelnienie,

RZ-W Uzupełnienie wniosku danymi o wnioskodawcy

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentujaki się tutaj znajduje to uzupełnienie wniosku danymi o wnioskodawcy. Wersja elektroniczna dokumentu sprawia, że jest on w pełni edytowalny i można go natychmiast pobrać i zastosować. Dokument jest zapisany w formacie PDF i aby nie mieć problemów z jego otworzeniem należy zaopatrzyć się w odpowiedni program.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioskodawcą, dokument online, wnioskodawca,
dokumenty online do pobrania, wnioskodawcami,
RZ-W Uzupełnienie wniosku danymi o wnioskodawcy, rz-w uzupelnienie wniosku danymi o wnioskodawcy,
rz_w,
wnioskodawcy, dokumenty do pobrania, rz w,
rzw, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,