Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

Referencje

Zastanawiasz się jak napisać referencje? List referencyjny, zwany w skrócie referencjami, służy do zarekomendowania pracownika kolejnym pracodawcom. Sposób napisania oraz zawartość jest sprawą indywidualną, jednak poniżej podajemy Państwu przykładowy wzory listów referencyjnych.

Opinia z praktyk - referencje wersja polska

›› Pobierz teraz

Posiadanie referencji jest niezwykle istotnym elementem dla osób ubiegających się o określone stanowisko w pracy. Dobrze jest zacząć od samych praktyk, gdyż to jak nas widzi osoba u których odbywamy praktykę może w pewien sposób rzutować na naszą przyszłość i możliwości znalezienia zatrudnienia.

Również pracodawca wystawiając referencje może postarać się o to aby praktykant, któremu je wystawia był z nich zadowolony - oczywiście jeśli na takie zasłużył. Referencje w języku polskim.

Dokument dotyczy opinii z praktyk - referencji dla osoby, która odbyła staż w firmie. Wersja elektroniczna umożliwia edycję i szybki zakup oraz wykorzystanie dla własnych potrzeb niemalże od momentu pobrania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor pisma,
opinia,
jak pisać referencje,
sprawozdanie z praktyk,
praktykować,
zdanie, list referencyjny, świadectwo z praktyk,
wzór pisma, opinie z praktyki, opinia z praktyk - referencje wersja polska, przykładowe referencje, pismo,
swiadectwo,
opinia z praktyk,

Opinia z praktyk - referencje wersja Ang.

›› Pobierz teraz

Posiadanie referencji od byłego pracodawcy jest niezwykle przydatne. Kiedy poszukujemy pracy, nasz przyszły szef z pewnością sprawdzi nasze predyspozycje i nasze zasługi względem byłego pracodawcy.

Sytuacja może być odwrotna i pracodawca będzie chciał wystawić referencje swojemu pracownikowi - oczywiście jeżeli ten zasłużył sobie na to w pełnym tego słowa znaczeniu. Bywa, że pracownik, czy praktykant poszukujący pracy próbuje swoich sił za granicą, wtedy chciałby otrzymać referencje w języku angielskim.

Wzór dokumentu jaki Państwu mamy do zaoferowania dotyczy referencji - opinii z praktyk w języku angielskim. Dokument został zapisany przy pomocy aplikacji Word co umożliwia jego pełną edycję w zależności od własnych potrzeb. Opinia może być przydatna dla stażysty, studenta i każdego kto potrzebuje referencji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor pisma,
przykładowe referencje, świadectwo z praktyk,
wzory, praktykowac,
zdanie,
jak pisać referencje, wersja po angielsku,
opinie z praktyki,
referencje wzór, dokument do pobrania,
dokument online,
list referencyjny,
pisać,
punkt widzenia,

List polecający

›› Pobierz teraz

Kiedy prowadzimy własną działalność gospodarczą, może się tak zdarzyć, że będziemy poproszeni przez naszego byłego pracownika o napisanie listu polecającego, gdyż o taki poprosił jego przyszły pracodawca. Zazwyczaj jest tak, że brakuje nam czasu na wystawienie faktury, a co dopiero napisanie konkretnego listu. Dlategoteż, mamy przygotowany wzór listu, który jest gotowy do pobrania i wydrukowania w każdej chwili.

Elektroniczna wersja dokumentu sprawia, iż może się on znaleźć na naszym biurku niemalże natychmiast, a jego zapis przy pomocy aplikacji Word umożliwia jego edycję w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak napisać list polecający,
list polecający,
list polecający po angielsku,
list polecający wzór,
list polecający przykład, dokument online,
list polecajacy,
list polecający wzory, opinia, dokument do pobrania,
list polecający,

Negatywna opinia o byłym pracowniku

›› Pobierz teraz

Jeżeli jesteśmy właścicielami dużej spółki to najprawdopodobniej zatrudniamy pewną grupę ludzi. Niestety, nie zawsze pracownik, którego zatrudniamy rzetelnie wykonuje swoją pracę, co gorsza nie wywiązuje się z pracy za którą się mu płaci. Oczywiście w tak zaistniałej sytuacji oczywiście zwalniamy tego pracownika.

Powinniśmy być zapobiegawczy i oprócz zwolnienia z pracy wystosować negatywną opinię, której wzór został przez nas przygotowany. Dokument jest w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycję w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
negatywne referencje, opinia, negatywna opinia, dokument online,
negatywna opinia o byłym pracowniku,
negatywna opinia o byłym pracowniku,

Nieuwzględnienie prośby o udzielenie referencji

›› Pobierz teraz

Kiedy nasz były pracownik zgłasza się do nas z prośbą o wystawienie referencji, wcale nie musimy być do tego pozytywnie nastawieni. Jeżeli dana osoba pracowała u nas przez zbyt krótki okres, nie mamy obowiązku uwzględnienia jej prośby. W takiej sytuacji możemy wystosować odpowiedni list, w którym odpowiednio przedstawimy nasze stanowisko w tej sprawie.

Wzór listu jest w postaci elektronicznej, co umożliwia jego pełną edycję w zależności od własnych potrzeb. Dokument dostają Państwo natychmiast po złożeniu zamówienia. Dokument jest gotowy do pobrania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
opinia, nieudzielenie referencji,
nieuwzględnienie prośby o udzielenie referencji,
dokument do pobrania,

Propozycja udzielenia referencji

›› Pobierz teraz

W sytuacji gdy cenimy swojego pracownika, a określonych przyczyn musi nas opuścić, zawsze warto zaproponować mu udzielenie referencji - sam pracownik może nie być tego świadomy lub z innych bliżej nie znanych przyczyn nie myśli o tym w obecnej chwili.

Wzór dokumentu, w którym pracodawca zwraca się do swojego pracownika z taką oto prośbą. Wersja elektroniczna umożliwia pełną edycję dokumentu w zależności od własnych potrzeb. Dokument gotowy do pobrania i natychmiastowego użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opinia,
dokument online, referencje,
dokument do pobrania,
referencja, udzielenie referencji,
propozycja udzielenia referencji,

Zapytanie o referencje

›› Pobierz teraz

W sytuacji gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą zauważamy, że musimy inwestować, gdyż w przeciwnym razie konkurencja nas wyprzedzi. Czasami taka sytuacja wiąże się z zatrudnieniem nowym pracowników. Musimy jednak ciągle być ostrożni, gdyż osoba, z którą chcemy podpisać umowę musimy być wiarygodna. Co zrobić aby mieć pewność? Wystosować pismo do byłego szefa naszego potencjalnego przyszłego pracownika z zapytaniem o referencje.

Dokument jaki mam Państwu do zaoferowania dotyczy prośby o przesłanie referencji kandydata. Wzór jest gotowy do użycia. Wystarczy go tylko pobrać i wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zapytanie o referencje,
referencje, dokument online, zapytanie o referencje, opinia,
dokument do pobrania,

Referencje dla księgowego

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu zawierający przykładowe referencje dla osoby pracującej na stanowisku księgowego. Takie referencje może wystawić każdy pracodawca swojemu pracownikowi jeśli wyrazi tylko na to ochotę. Taki rodzaj dokumentu jest niezwykle istotny dla osób, które ubiegają się o stanowisko księgowego w określonej firmy, szkole itp.

Dokument został zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycję w zależności od własnych potrzeb. Dokument jest gotowy do pobrania, wystarczy złożyć na niego zamówienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
referencje,
dokument online, opinia,
dokument do pobrania, referencje o pracowniku, referencje dla księgowego,