Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

Prawo spółek handlowych

Spółka handlowa to prawna forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch podmiotów w rozumieniu prawa cywilnego powstająca na skutek zawarcia właściwej umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego. Rozróżniamy osobowe i kapitałowe spółki prawa handlowego. W kategorii wzory dokumentów przydatnych do w prowadzeniu spółki.

Prokura - ustanowienie

›› Pobierz teraz

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które umożliwia pełnomocnikowi na korzystanie z praw ściśle określonych w pełnomocnictwie. Ustanowienie prokury jest niezwykle ważnym dokumentem, dlatego musi być udzielona na piśmie. Jeżeli tego nie zrobimy może ona być uważana za nie ważną. Co więcej, musi być wpisana do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego, którego głównym zadaniem jest rzetelne dokumentowanie działań jakich podejmują się podmioty gospodarcze. Jeżeli jesteśmy zainteresowani wglądem do danych interesującej nas spółki wystarczy wejść na jeden z naszych serwisów i tego dokonać. Dokument dotyczący ustanowienia prokury jest zapisany w wersji elektronicznej, więc wystarczy go pobrać i wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ustanawiac, Prokura - ustanowienie, stanowienia, dokumenty online do pobrania,
prokurą,
płnomocnictwa, pelnomocnictwo, dokumenty online do pobrania,
prokur,
prokury,
dokumenty do pobrania, pelnomocnictwa,
dokument do pobrania,
pełnomocnictwo,
dokument online,