Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

Pomoc Społeczna

Wnioski i oświadczenia składane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Dokument Jest w postaci elektronicznej, co sprawia, że istnieje pełna możliwość edycji dokumentu w zależności od potrzeb pobierającego. Co więcej, dokument może znaleźć się na Twoim komputerze bez potrzeby wychodzenia z domu co jest ogromnym plusem. Wersja gotowa do użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wsparcie rodziny,
ośrodek pomocy społecznej, wsparcia rodzinne,
dokument do pobrania, prawo do zasiłku rodzinnego,
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego or, dokumenty do pobrania, wniosek o ustalenie prawa do zasilku rodzinnego or,
składanie wniosku o zasiłek rodzinny, dokument online, dokumenty online do pobrania, ośrodek pomocy spolecznej,
dodatki,
dodatek do zasiłku rodzinnego,

Zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Dokument jest zapisany w programie Word, dzięki czemu możemy go swobodnie edytować i nanosić własne uwagi.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, ośrodek pomocy spolecznej,
wynagrodzenie, zaswiadczenia, zarobki,
zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów, Zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości doch, zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów, zarobek,
wysokość dochodów, zaswiadczenie,
dochód,
dokumenty online do pobrania,
wynagrodzenia, urząd skarbowy,

Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to elektroniczna wersja świadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu nanoszenie jakichkolwiek uwag nie powinno przysparzać żadnych problemów. Dokument jest gotowy do użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
członek rodziny, oświadczenie,
dokumenty online do pobrania,
oświadczyć, oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, dokumenty do pobrania,
pomoc społeczna, dokument do pobrania,
pomoc spoleczna,
osrodek pomocy społecznej,
deklaracja, czlonek rodziny, dochód na członka rodziny, ośrodek pomocy społecznej,
dokument online,

Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie podlegającego opodatkowaniu. Wzór ten jest w postaci elektronicznej co sprawia, że jest to wersja w pełni edytowalna. Dokument jest gotowy do natychmiastowego użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczyć,
osrodek pomocy społecznej,
dokument do pobrania,
pismo z oświadczeniem,
członek rodziny, ośrodek pomocy spolecznej,
inne dochody rodziny, pomoc spoleczna,
zaświadczenie o wysokości innego dochodu, czlonek rodziny,
dokumenty online do pobrania, dochód na członka rodziny,
pomoc społeczna, ośrodek pomocy społecznej,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Dokument jest w postaci elektronicznej, co sprawia, że dokument można w każdej chwili edytować, gdyż wszystko będzie zależeć od osoby zamawiającej. Co więcej, dokument ten można przechowywać na komputerze lub natychmiast wydrukować, gdyż jest gotowy do użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, osrodek pomocy społecznej,
dokument do pobrania,
wzor, propozycja, wsparcie,
wsparcia,
podanie o zasiłek pielengnacyjny, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
ośrodek pomocy społecznej, dokumenty do pobrania,
zasiłki pielęgnacyjne, ośrodek pomocy spolecznej, wniosek o przyznanie zasilku pielegnacyjnego,

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

›› Pobierz teraz

Dokument ten to wzór wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Wzór ten jest w wersji elektronicznej - dzięki temu dokument można w każdej chwili edytować o nanieść własne poprawki. Co więcej, dokument można w każdej chwili pobrać bez potrzeby wychodzenia z domu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zasilku, dokumenty online do pobrania,
wzor wniosku, prośba o zasilek pielęgnacyjny, dokument online,
wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia pielegnac, osrodek pomocy społecznej, Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnac,
pzyznanie zasiłku,
wsparcia, ośrodek pomocy społecznej,
wsparcie,
propozycja, dokumenty do pobrania, zasilki,

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku dotyczący ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego. Wniosek jest zapisany w wersji elektronicznej, dzięki czemu można go w każdej chwili pobrać bez potrzeby wychodzenia z domu. Dzięki zapisowi przy pomocy aplikacji MS Office dokument można w każdej chwili edytować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor wniosku, Wniosku o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku ro,
wniosku o ustalenie prawa do dodatku do zasilku ro, zasiłek rodzinny,
ośrodek pomocy społecznej,
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, dokumenty online do pobrania,
ośrodek pomocy spolecznej,
dodatek do zasiłku rodzinnego,
osrodek pomocy społecznej, zasilek rodzinny, wniosek o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego,
dokumenty online do pobrania,
wzór wniosku,
dokument do pobrania,

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

›› Pobierz teraz

Jeżeli uważasz, że masz prawo do tego aby został Ci przyznany dodatek mieszkaniowy to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wystosować odpowiedni wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wzór wniosku jaki się tutaj znajduje to elektroniczna wersja takiego właśnie wniosku. Jest to wzór gotowy do natychmiastowego użycia, wystarczy go jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania, wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
przyznanie dodatku mieszkaniowego, dokumenty do pobrania, wniosek o dodatek mieszkaniowy,
dokumenty online do pobrania,
dodatek mieszkaniowy,
dokument do pobrania,

Wniosek o likwidacje barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Należy pamiętać, że dokument ten jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych, które chcą pomoc w dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych np. przystosowanie pomieszczeń typu łazienka, kuchnia, pokoje, klatki schodowe do użytku osób niepełnosprawnych.

We wniosku trzeba będzie podać m.in.: - stopień i rodzaj niepełnosprawności - sytuacja zawodowa i mieszkaniowa - cel oraz wykaz planowanych przedsięwzięć Do wniosku należy dołączyć: - Kopia orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkujących wspólnie z Wnioskodawcą - Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu - Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu) - Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy - Zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeżeli taka zgoda jest wymagana Dokument należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ( MOPS ).
Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
likwidacja barier architektonicznych, dokumenty online do pobrania,
wnioski dla niepelnosprawnych, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online,
wnioski dla niepełnosprawnych, wniosek o likwidacje barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,

Wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych dla osób niepełnosprawnych. Dokument ten jest w wersji elektronicznej, dzięki czemu możemy go w każdej chwili pobrać i wydrukować. Co więcej, dzięki zapisie w formacie Word, dokument jest w pełni edytowalny.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych,
niepelnosprawny,
środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych dla osób niepełnosprawnych, wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych,
dokumenty do pobrania, niepelnosprawni,
dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych,
dofinansowanie dla niepelnosprawnych,
niepełnosprawny,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, dokument do pobrania,
niepełnosprawni,

Zaświadczenie o stanie zdrowia

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór zaświadczenia o stanie zdrowia danej osoby - może to być osoba prywatna, czy też pacjent, który na chwilę obecną poddaje się leczeniu. Dokument zapisany w formacie PDF dlatego aby nie mieć problemów z odczytaniem pliku należy skorzystać ze specjalnego programu. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej, dzięki czemu można go szybko pobrać. Jest to wersja gotowa do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stan zdrowia dokument, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, oświadczenie o stanie zdrowia wzór,
oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie,
oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym,
oświadczenie o stanie zdrowia, dokumenty online do pobrania, zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb, wniosek o zaświadczenie zdrowia,
zaświadczenie o stanie zdrowia druk, dokument do pobrania, oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów nabycia lub naprawy przez osoby niepełnosprawne przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów nabycia lub naprawy przez osoby niepełnosprawne przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dofinansowanie można pobrać online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
PFRON, Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów nabycia lub naprawy przez osoby niepełnosprawne, o dofinansowanie,
przedmiotów ortopedycznych,
do kosztów nabycia,
Wniosek, pomocniczych,
i środków,
niepełnosprawne, ze środków,
przez osoby, lub naprawy,

Wniosek o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę:

- organizację nowych, przystosowanie istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
- wynagrodzenia wypłaconego osobom niepełnosprawnym ze środków (PFRON)

Dokument zapisany w formacie doc. Należy go otworzyć za pomocą programu Word i dzięki temu jest to wersja w pełni edytowalna. Zawiera jedenaście stron A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zwrot kosztów za pracodawcę, Wniosek o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę, zwroty kosztów, zwracanie kosztów przez pracodawcę,
dokumenty online,