Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

Ochrona środowiska

Obowiązek ochrony środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). W kategorii dokumenty związane z wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, które należny złożyć w odpowiednim Wydziale Ochrony Środowiska,

Wniosek o wydanie pozwolenia na wyprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

›› Pobierz teraz

Jeżeli nasza firma prowadzi działalność, która emituje gazy lub płyny do atmosfery to musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie może tego robić bez odpowiedniego pozwolenia - nie dokonanie takiego obowiązku wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Aby uzyskać pozwolenie najpierw należy złożyć odpowiedni wniosek o pozwolenie.

W tym dokumencie znajdą Państwo gotowy wzór wniosku o wydanie takiego pozwolenia. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu jego edycja jest w pełni możliwa. Wniosek jest gotowy do użycia, wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię, która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydanie pozwolenia na wyprowadzenie gazów lub płynów do powietrza, wniosek o wydanie pozwolenia na wyprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

›› Pobierz teraz

Jeżeli Twoja firma prowadzi działalność, która wytwarza odpady to musisz zdawać sobie sprawę z tego, że nie możesz tego robić bez specjalnego pozwolenia na wykonywanie takich czynności - nie dokonanie takiego obowiązku wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jeżeli chcesz uniknąć kłopotów złóż wniosek o pozwolenie.

W tym dokumencie znajdą Państwo gotowy wzór wniosku o wydanie takiego pozwolenia. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu jego edycja jest w pełni możliwa. Wniosek jest gotowy do użycia, wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię, która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wniosek o wytwarzanie odpadów, dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, dokumenty online do pobrania,