Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

Narodowy Fundusz Zdrowia

Dokumenty przydatne w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) m.in. dokumenty o wybór lekarzy rodzinnych, pielęgniarek, położnych, skierowania do sanatorium.

Deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

›› Pobierz teraz

Dokument jaki Państwo tutaj znajdą to deklaracja jaką składa każda osoba podczas wyboru podstawowej opieki zdrowotnej. Każdy ma prawo do samodzielnego wyboru podstawowej opieki. Druk jest zapisany przy pomocy aplikacji Word co umożliwia jego pełną edycję i przystosowanie do własnych potrzeb. Jeżeli chcemy wypełnić wniosek ręcznie, również istnieje taka możliwość.

W tym dokumencie znajdą Państwo również instrukcję w jaki sposób należy wypełnić deklarację, aby nie popełnić niepotrzebnych błędów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, nfz,
deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, dokumenty do pobrania, Deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, dokument do pobrania,
dokument online,
pielegniarka z NFZ, Deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowe opieki zdrowotne, pielęgniarka, pielęgniarka z nfz,
dokumenty online do pobrania,
deklaracje nfz,
pielegniarka,

Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

›› Pobierz teraz

Każdy kto korzysta ze świadczeń służby zdrowia jest zobowiązany do złożenia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dokument został zapisany w formacie Word, co umożliwia jego pełną edycję. Co więcej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, istnieje możliwość ręcznego wypełnienia deklaracji. Oczywiście, dokument zawsze można wypełnić na komputerze, a następnie wydrukować.

Do dokumentu została załączona instrukcja ze szczegółowym wyjaśnieniem jak poprawnie wypełnić deklaracje.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, narodowy fundusz zdrowia, deklaracja wyboru lekarza rodzinnego, dokumenty online do pobrania,
nfz, lekarz rodzinny,
dokument online, wnioski do nfz, Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,

Deklaracja wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej

›› Pobierz teraz

W sytuacji kiedy zakładamy rodzinę zazwyczaj nadchodzi taki moment, że kobieta będzie spodziewać się dziecka. Warto wtedy złożyć deklarację wyboru położnej na szczeblu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dokument jest zapisany przy pomocy aplikacji Word co umożliwia edycję dokumentu. Co więcej, druk można wypełnić na komputerze lub jeżeli klient wyraża taką chęć może zrobić to ręcznie po wydrukowaniu.

Zawsze warto zadbać o swoje zdrowie i rodzinę, a każdy doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż życie składa się ze szczegółów, więc warto zatroszczyć się o każdy z osobna. Wybierz dobrego lekarza, pielęgniarkę, a nawet położną, bo kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji, nigdy nie będziesz miał do siebie pretensji, że coś mogłeś zrobić lepiej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
położna,
deklaracja wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej, dokument online, wybór położnej, dokument do pobrania,
nfz,
dokumenty do pobrania, narodowy fundusz zdrowia,
dokumenty online do pobrania, Deklaracja wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

Rezygnacja z wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej

›› Pobierz teraz

Bardzo często zdarza się, że z pewnych przyczyn pragniemy zmienić naszego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną. Taka decyzja może być spowodowana zmianą miejsca zamieszkania co z kolei zmusza nas do podjęcia takich kroków lub po prostu nie jesteśmy zadowoleni z obecnej służby.

Dokument jaki mamy Państwu do zaoferowania to wzór rezygnacji z wyboru podstawowej opieki zdrowotnej. Druk jest zapisany w wersji elektronicznej co sprawia, że możemy go natychmiast pobrać i wydrukować. Istotną zaletą dokumentu jest to, że możemy go wypełnić ręcznie lub na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
Rezygnacja z wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej,
dokumenty online do pobrania, zmiana pielęgniarki,
zmiana lekarza rodzinnego,
zmiana położnej,
narodowy fundusz zdrowia,
nfz,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, kiedy ubezpieczony poniósł koszty leczenia w jednym z krajów EOG lub Szwajcarii, może starać się o ich zwrot, niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadał przy sobie kartę EKUZ.

Należy pamiętać jednak o tym, że w większości krajów ubezpieczeni pokrywają część kosztów leczenia z własnych środków i są to opłaty, które nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby uzyskać zwrot kosztów, ubezpieczony składa odpowiedni wniosek w oddziale wojewódzkim Funduszu, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Oddział sprawdza, czy osoba składająca wniosek była ubezpieczona w NFZ lub posiadała prawo do świadczeń zdrowotnych w momencie udzielania jej świadczeń oraz czy do wniosku dołączone zostały wymagane dokumenty. Dodatkowo jako drugi plik Word zostały umieszczone potrzebne informacje do złożenia wniosku Dokument Word - do edycji na własne potrzeby

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot kosztów za leczenie w unii europejskiej,
leczenie za granica, leczenie w ue,
zwrot kosztów za leczenie w EU, dokumenty do pobrania, leczenie za granicą, leczenie w panstwach europejskich, zwrot kosztów za leczenie w UE, nfz, dokument do pobrania,
narodowy fundusz zdrowia,
dokument online,
leczenie w eu, leczenie w państwach europejskich,
dokumenty online do pobrania,

Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową

›› Pobierz teraz

Na obecną chwilę jesteśmy w stanie wyróżnić wiele typów usług świadczonych przez opiekę zdrowotną. Kiedy jesteśmy obłożnie chorzy i nie jesteśmy w stanie osobiście zadbać o siebie możemy ubiegać się o opiekę pielęgniarską długoterminową. Należy pamiętać, iż tego typu opieka dotyczy jedynie osób przebywających w domu i nie wymagających hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego.

Dokument jaki tutaj Państwo znajdą dotyczy skierowania do obcięcia pielęgniarską opieką długoterminową. Druk jest zapisany w formacie PDF i dlatego wymaga programu Adobe Acrobat aby go otworzyć. Dokument jest w wersji elektronicznej co umożliwia jego szybki zakup i użycie parę minut od pobrania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opieka w zakładzie opieki zdrowotnej, długoterminową, dokumenty do pobrania,
Skierowanie,
wnioski do pobrania,
pielęgniarską,
opieką, Skierowanie do obcięcia pielęgniarską opieką długoterminową, zakład opieki zdrowotnej,
do obcięcia,