Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

Język angielski – materiały dydaktyczne

Ćwiczenia i testy z języka angielskiego. Materiały dla nauczycieli prowadzacych zajęcie w gimnazjach lub szkołach średnich.

MATURA Egzamin Pisemy struktury leksykalno-gramatyczne

›› Pobierz teraz

Ćwiczenie z języka angielskiego, dla osób przygotowujących się do egzaminy dojrzałości z tego przedmiotu. Arkusz z ćwiczeniami zawiera cztery punkty z ćwiczeniami ze stosowania struktur leksykalno-gramatycznych z transformacjami otwartymi, za słowem kluczem, słowotwórstwem, i test luk tekstowych. Każdy z podpunktów zawiera od 5 do 8 podpunktów ze zdaniami do uzupełnienia. Arkusz zawiera klucz odpowiedzi.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
testy z angielskiego,
ćwiczenia z anglika,
ćwiczenia gramatyczne do matury,
teksty leksykalno gramatyczne,
matura z angielskiego, słowotwórstwo z angielskiego, testy, testy gramatyczne z angielskiego, matura z języka angielskiego,
angielski do matury, ćwiczenia z angielskiego,
testy gramatyczne z języka angielskiego,
test z transformacjami, testy do matury, matura z anglika,

Czasowniki Modalne (modal verbs) - Gramatyka - Angielski do matury

›› Pobierz teraz

Ćwiczenia wraz z odpowiedziami z angielskiego przygotowujace do matury. W pliku znajdują się ćwiczenia z czasownikami Modalnymi ( modal verbs ). Czasoniki modalne to grupa czasowników wyrożniających się tym, że MUSI PO NICH WYSTĄPIĆ CZASOWNIK W BEZOKOLICZNIKU. Czasowniki modalne w języku angielskim to:
CAN, COULD, MAY, MIGHT, WILL, WOULD, SHALL, SHOULD, OUGHT TO, USED TO, MUST, NEED, DARE.

W pliku znajdują się cztery ćwiczenia na dwóch kartkach + klucz do ćwiczeń na trzeciej. Zamieszczone ćwiczenia są różnorodne tj: ćwiczenia z wielokrotnym wyborm, ćwiczenia z wyborem na podstawie kontekstu, oraz uzupełnianie pustych luk.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
matura z angielskiego testy, czasowniki modalne zadania treść, modal verbs ćwiczenia z czasownikami,
modal verbs,
czasowniki modalne,
czasowniki modalne regułki,
egzamin z języka angielskiego,
Czasowniki Modalne ćwiczenia do matury, czasowniki modalne użycie, matura z języka angielskiego, modal verbs gramatyka matura,
Czasowniki Modalne ćwiczenia,
czasowniki modalne konstrukcja gramatyczna, modal verbs zadania,
modal verbs gramatyka matura,

Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple lub Present Perfect - matura z języka angielskiego, ćwiczenia

›› Pobierz teraz

Maturzysta jest zobligowany znać pięć czasów gramatycznych występujących w języku angielskim tj. Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple lub Present Perfect.

Plik zawiera ćwiczenia na znajomość czasów gramatycznych języka angielskiego wraz z odpowiedziami.

Pięć ćwiczeń m.in: wielokrotny wybór, uzupełnianie luk, dopasowywanie, tłumaczenie itd. od 5 do 10 zadań na na znajomość czasów do matury języka angielskiego. Ćwiczenia zawierają klucz z poprawnymi odpowiedziami.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Past Simple exercises, Present Perfect ćwiczenia z czasu, present simple regułki,
Present Perfect zadania treść,
present simple zadania,
present simple gramatyka, czas Past Simple, Present Continuous ćwiczenia,
Present Perfect Continuous czas ćwiczenia,

Słwotwórstwo - ćwiczenia gramatyczne z języka angielskiego na poziomie maturalnym

›› Pobierz teraz

Testy ze słownictwa to jedno z podstawowych zadań podczas egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Mają one za zadanie sprawdzić znajomości części mowy (part of speech) języka angielskiego. Do części mowy zaliczmy m.in.: Czasowniki (Verbs, Przysłówki (Adverbs), Rzeczowniki (Nouns), Zaimki (Pronouns)itd.

Zadania zwierają klucz z popranymi odpowiedziami. Ćwiczenia z słowotwórstwa to przekształcanie wyrazów stosownie do danego zdania. W pliku znajdują się 24 zdania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
słowotwórstwo słówka z języka angielskiego do matury, przekształcanie wyrazów jezyk angielski, matura z angielskiego, słowotwórstwo język angielski,
słówka po angielsku do matury, egzamin z angielskiego, słowotwórstwo ćwiczenia maturalne,
słówka z angielskiego do matury,

Strona bierna (Passive Voice) - ćwiczenia do matury

›› Pobierz teraz

Strona bierna (Passive Voice)jest konstrukcją, która pozwala nam na przeniesienie nacisku w zdaniu z wykonawcy czynności na samą czynność. Często także bywa, że wykonawca akcji jest nieznany, bądź nie jest ważnym fakt kto daną akcję wykonuje.

Podstawową rzeczą o której należy pamiętać, że przy transformacji zdań ze strony czynnej na stronę bierną jest to że podmiot i dopełnienie zamienia się miejscami.

Plik zawiera trzy ćwiczenia na stronę bierną z wraz z kluczem. Zadania sprawdzają jej znajomość w większości czasów języka angielskiego.

Rodzaje ćwiczeń; parafrazy, uzupełnianie, przekształcanie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Passive Voice zadania,
Passive Voice ćwiczenia, Strona bierna ćwiczenia do matury,
Passive Voice gramatyka, Strona bierna zadania do matury, Passive Voice exercises,

Tryby warunkowe (FIRST CONDITIONAL, SECOND CONDITIONAL, THIRD CONDITIONAL) - ćwiczenia do matury

›› Pobierz teraz

W języku angielskim wyróżniamy trzy okresy warunkowe oraz oraz tzw. okres zerowy.
Najogólniej zdanie warunkowe można opisać w ten sposób:

jeśli jakiś warunek jest prawdziwy, spełniony ť to czynność może być wykonana

Najczęściej struktura takiego zdania wygląda następująco:
IF + condition + result
lub
result + IF + condition

Zdanie podrzędne łączymy ze zdaniem głównym następującymi spójnikami:
if (jeśli, jeżeli); when (kiedy); unless (chyba że); on condition (pod warunkiem); provided, providing (o ile); as soon as (jak tylko)

W pliku znajdują się trzy ćwiczenia zawierające od 7 do 10 zadań. Pod zadaniami znajduje sie klucz z poprawnymi odpowiedziami. Zadania obejmują pierwszy, drugi i trzeci tryb warunkowy.
Ćwiczenia polegają na; wstawianiu czasowników w odpowiedniej formie, dopasowywaniu oraz uzupełnianiu pustych luk.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Conditionals,
okresy warunkowe ćwiczenia do matury,
tryby warunkowe ćwiczenia,
angielski zadania tryby matura, tryby warunkowe angielski, FIRST CONDITIONAL, THIRD CONDITIONAL, SECOND CONDITIONAL,
trzy tryby angielski,

znajomości struktur leksykalno-gramatycznych z języka angielskiego - ćwiczenia przygotowujące do egazminu gimnazajalnego

›› Pobierz teraz

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego.

Zadania sprawdzające znajomości struktur leksykalno-gramatycznych z języka angielskiego na poziomie gimnazjalnym.

Plik zawiera dwanaście obszernych ćwiczeń, w których znajduje się od czterech do piętnastu zdań. Ćwiczenia te sprawdzają znajomość języka za pomocą różnorakich ćwiczeń tj; wielokrotny wybór, uzupełnianie, formowanie odpowiedniego czasu, odpowiadanie na pytania, reagowanie językowe jak również szereg ćwiczeń sprawdzających znajomość słownictwa i struktur gramatycznych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przykładowe testy z języka angielskiego, ćwiczenia testy gimnazjalne,
ćwiczenia z testów gimnazjalnych, angielski gimnazjum,
egzamin gimnazjalny testy,
egzamin z angielskiego do gimnazjum, egzamin gimnazjalny,
egzamin gimnazjalny z angielskiego,

Matura -zbiór ćwiczeń zawierających znajomość niezbędnych struktur leksykalno-gramatycznych

›› Pobierz teraz

Niniejszy plik zawiera ćwiczenia z kluczem odpowiedzi. Ćwiczenia te sprawdzają znajomość najważniejszych struktur, których opanowanie z pewnością ułatwi niejednemu maturzyście zdać ten pierwszy w życiu poważny egzamin. Kompletny arkusz zawiera osiem ćwiczeń uwzględniających strone bierną (passive voice), mowe zależną (reported speech), tryby warunkowe (conditionals), najczęściej używane czasy, ćwiczenia na słowotwórstwo w różnej postaci - które jak wiemy pełni niezmierenie ważną rolę podczas pisania wypracowań. Arkusz uwzględnia również parafrazowanie zdań (parahprasing)- niejednokrotnie spotykane na arkuszach egzaminacyjnych jak i formy czasowników (gerund/infinitive)

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Verb, czasy angielskie,
Second Conditional,
Past Continuous, Past Perfect Continuous, słowotwórstwo, First Conditional, Paraphrasing, mowa zależna,
wielokrotny wybór,
parafrazowanie zdań, Present Perfect Continuous,
Present Perfect,
Passive Voce,
pierwszy tryb warunkowym drugi tryb warunkowy,

MATURA USTNA z języka angielskiego - SCENKI SYTUACYJNE

›› Pobierz teraz

Matura ustna z języka angielskiego jest równie ważna jak część pisemna, jednakże aby dobrze się do niej przygotować bardzo często wertujemy lekturę w poszukiwaniu zwrotów i odpowiednich konstrukcji gramatycznych, które pomagają w efektywnym przygotowaniu. Arkusz ten zawiera zbiór wszystkich najpopularniejszych rozmówek językowych, czy też jak niektórzy nazywają „scenek sytuacyjnych” wraz z PROPONOWANYMI ODPOWIEDZIAMI. Już nie musisz szukać ich godzinami tracąc swój cenny czas, wystarczy że pobierzesz ten plik.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
matura ustna,
konstruckje gramatyczne,
pytania,
scenki sytuacjne,
ćwiczenia do matury,
przykładowe odpowiedzi, odpowiedzi na pytania, słowotwórstwo,
pisemna, Jęzk angielski,
słówka, wyrażenia, zwrty,

LOTNISKO - słownictwo i wyrażenia niezbędne podczas odprawy paszportowej.

›› Pobierz teraz

Nauka języka angielskiego jest dla niektórych tematem ciężkim do opanowania, ale każdy z nas jest w stanie poznać większość najpotrzebniejszych zwrotów używanych na lotnisku, w restauracji i wielu innych miejscach gdzie tak często się znajdujemy. Arkusz ten zawiera zbiór słownictwa i niezbędnych zwrotów dzięki którym bez większych problemów porozumiesz się przy odprawie, czy też będziesz w stanie odpowiedzieć na elementarne pytanie, jak chociażby; „Nie mam nic do oclenia”.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
słownictwo,
bagaż, zwroty,
lotnisko, scenki sytuacyjne,
dialogi, matura pisemna, konstrukcje gramatyczne, cło,
słówka,
matura ustna, zdania, rozmówki językowe, wyrażenia,
odprawa paszportowa,

PRACA ZA GRANICĄ - niezbedne zwroty i wyrażenia, PRZYKŁADOWE pytania pracodawcy i odpowiedzi ubiegającego się o pracę.

›› Pobierz teraz

Arkusz ten zawiera zbiór słownictwa, zwrotów czy też zdań najczęściej wymawianych przez osoby wyjeżdżające do pracy za granicę. Oferowany materiał pomoże nie tylko zapoznać czy zastosować najpotrzebniejsze słówka w praktyce, ale również znajdziemy tutaj najpopularniejsze pytania zadawane przez pracodawcę podczas rozmowy kwalifikacyjnej z PROPONOWANYMI ODPOWIEDZIAMI.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyklady odpowiedzi, wyrażenia, praca za granicą,
matura ustna,
gramatyka,
szukanie pracy,
rozmówki, dialogi, słówka angielskie,
zwroty,
rozmowa kwalifikacyjna, matura pisemna,

RESTAURACJA - słownictwo i najpopularnieszje zwroty używanew restauracji. Przykładowe sposoby zamówień i form płatności.

›› Pobierz teraz

Arkusz ten zawiera słownictwo i zwroty językowe przydatne w czasie pobytu w restauracji. Dzięki nim zamówisz danie, poprosisz o rachunek, zadasz wiele pytań kelnerowi, jak również zapytasz o szereg szczegółów dotyczących dań zamawianych przez Ciebie. Możesz również zapytać kelnera jak przyżądzane jest danie, lub też wyrazić niezadowolenie z podanego posiłku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
restauracja,
konstrukcje,
gramatyka angielska, dialogi, scenki po angielsu, zdania, placenie rachunków, rozmówki językowe, zwroty, wyrażenia,
scenki sytuacyjne,
matura ustna, scenki angielskie, matura pisemna, zamawianiedań,

ROBIENIE ZAKUPÓW - najpopularniejsze słownictwo i wyrażenia dotyczące robienia zakupów.

›› Pobierz teraz

Sklep to miejsce najczęściej uczęszczane przez ludzi, niezależnie od tego gdzie jesteśmy. Arkusz ten zawiera szereg zwrotów i przydatnego słownictwa, które z łatwością będziemy w stanie zastosować podczas wizyty w sklepie spożywczym, w sklepie obuwniczym czy odzieżowym. Zanjdują się tutaj rownież przykladowe dialogi ze sprzedawcą i najpopularniejsze zadawane pytania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
za granica, słownictwo, słowka, zwroty,
shop, sklep,
matura ustna, sklep odzieżowy,
doing shopping, odpowiedzi,
wymowa, robienie zakupów,
pzykłady zdań, sklep obówniczy, matura pisemna,

MATURA – ZWROTY I WYRAŻENIA NA MATURĘ USTNĄ Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

›› Pobierz teraz

Z myślą o maturzystach, którzy będą podchodzili do matury z języka angielskiego, został opracowany arkusz zawierający szereg zwrotów i konstrukcji, których znajomość ułatwi zdanie matury ustnej. W skład matury ustnej wchodzą rozmowy sterowane, opisy obrazków oraz rozmowa na określony temat. W każdej części może znaleźć się materiał dotyczący sposobów wyrażania własnej opinii, oburzenia, zaskoczenia, przykrości, smutku, złości, gniewu i wielu innych. Następujący plik zawiera zestawienie wszystkich tych form, jak również, metody jakimi możemy się posłużyć podczas opisywania ilustracji, która jest nieodzownym elementem tej części egzaminu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba o pozwolenie, beginng, leaving message,
udzielanie informacji,
wybaczanie,
gniew,
język angielski,
wahanie,
opis obrazków,
refusing, obrazek,
suggesting,
akceptowanie, prośby,
matura pisemna,

MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEO - ĆWICZENIA SPRAWDZAJĄCE ZNAJOMOŚĆ STRUKTUR LEKSYKALNO - GRAMATYCZNYCH

›› Pobierz teraz

Arkusz zawiera zestaw ćwiczeń typowo maturalnych, których zadaniem jest sprawdzenie wiedzy ucznia z zakresu strony biernej, mowy zależnej, czasów języka angielskiego, stopniowania przymiotników oraz trybów warunkowych. Ćwiczenia te nadają się również dla gimnazjalistów, którzy chcielby spróbować swych sił. Do każdego ćwiczena załączone są gotowe odpowiedzi dzięku którym każdy może sprawdzić samego siebie bez konieczności konsultacji z drugą osobą.Plik zawira pięć obszernych ćwiczeń, w których znajduje się od 5 do 10 zadań.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Strona Bierna, reported speech, prsent perfect,
egzamin, present simple,
pastperfect, past contiunous,
passivevoice, trzeci tryb warunkowy, past simple, Mowa Zależna,
conditionals,
klucz do zdań, angielski, present continuous,

CZASY W JĘZYKU ANGIELSKIM - POWTÓRKA PRZED MATURĄ

›› Pobierz teraz

Arkusz zawiera szereg zdań dla maturzysty z języka angielkiego. Sposób w jaki zostało przygotowane ćwiczenie wymaga intensywnego myślenia co też efektywnie sprawdzi wiedze ucznia i czy przede wszystkim rozumie użycie wymaganych od niego czasów. Plik liczy ponad czterdzieści zdań z takich czasów jak; Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuos, Present Perfect, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect. Na końcu ćwiczenia znajduje się klucz dopowiedzi, dzięki któremu mogą państwo państwo prównać swoje odpowiedzi.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
konstrukkcje, past perfect,
future perfect, prenet continuous, ćwiczenia, exercises,
present perfect continuus, present simple, future simple,
past simple, czasy, future continuous, matura,
angielski,
czasy w języku angielskiem,

SPRAWDŹ SIĘ! SZYBKA POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM - PRZEKRÓJ MATERIAŁU

›› Pobierz teraz

Arkusz zawiera dziesięć obszernych ćwiczeń dotyczących materiału gramatycznego całego gimnazjm, tj, wszyskie czasy, tryby warunkowe, strona bierna, różnego rodzaju konstruckje gramatyczne, czasowniki modalne, rodzajnki określone i nieokreślone i wiele innych ćwiczeń. Pobierz plik i sprawdź czy jesteŚ już wystarczająco przygotowany. Do ćwiczeń dodany jest również klucz odpowiedzi, który pomoże Ci prównać odpowiedzi. Powodzenia!

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gimnazjm, Past Perfect,
Present Perfect, Past Simple, tryn warunkowy, ćwiczenia, egzamin gimnazjalny,
exam,
rodzajnki określone i nieokreślone, Present Simple,
zastw ćwiczeń, passive voice, article,
conditionals, Present Perfect Contnuous,

Collection of Proverbs - przysłowia w języku angielskim

›› Pobierz teraz

Bardzo często zdarza się, że nie możemy znaleźć poprawnego tłumaczenia danego przysłowia w języku angielskim na język polski. Zdarza się tak, gdyż dosłowne przetłumaczenie nie zawsze będzie odpowiadać jego poprawnemu znaczeniu. Z tego właśnie powodu został opracowany ten dokument, który zawiera zbiór najpopularniejszych przysłów w języku angielskim z ich polskimi odpowiednikami.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
collection of proverbs,
english proverbs,
tłumaczenie,
proverb,
proverbs,
przysłowia, translation, English,
język angielski,