Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

IPN - oświadczenia

Lustracja osób pełniących funkcje publiczne jest to proces ujawniania faktu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne lub kandydujących do pełnienia tych funkcji.
Wzory oświadczeń lustracyjnych do Instytutu Pamięci Narodowej.

IPN - Wzór oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

›› Pobierz teraz

Brak złożonego oświadczenia lustracyjnego lub przekłamania w jego treści może doprowadzić do poważnych konsekwencji pranych, nawet do utraty pełnionego obecnie stanowiska. Każdy kto urodził się przez 1972 z dniem 1 sierpnia musi złożyć oświadczenie lustracyjne. Obowiązek dotyczy osób będących w tamtym okresie na określonym stanowisku. Według prawa istnieje ponad 53 kategorie, które muszą złożyć oświadczenie.

Dokument jaki mamy Państwu do zaoferowania to wzór oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi. Dokument jest w postaci elektronicznej zapisany w postaci PDF. Druk jest gotowy do pobrania i natychmiastowego użytku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, urząd bezpieczeństwa, IPN - Wzór oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania,
Instytut pamięci narodowej,
wzor oświadczenia o pracy w ub,
urząd bezpieczenstwa,
dokument online, urzad bezpieczeństwa, dokumenty do pobrania,
Instytut pamieci narodowej,
ipn,

IPN - Wzór informacji o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

›› Pobierz teraz

Każdy kto złożył oświadczenie lustracyjne zawsze może być w posiadaniu informacji na ten temat. Dokument dotyczy informacji o złożonym oświadczeniu o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa.

Informacja o złożeniu oświadczenie na potrzeby ustawy lustracyjnej która weszła w życie w dniu 15 marca 2007 r. Ustawa z dnia 18 paździe ika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, z późn. zm.)

Wzór informacji zapisany został w formacie PDF co ułatwia jego edycję i szybkie zastosowanie kilka minut od pobrania druku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
i p n,
urząd bezpieczeństwa,
komuna,
składanie oświadczenia,
ipn, Instytut pamięci narodowej, dokument do pobrania, ipn,
bezpieka,
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub ws, państwo, dokumenty do pobrania, informacja, dokument online, IPN,