Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

Informacje dla Urzędu Skarbowego

US- Urząd Skarbowy jest jednostką budżetową, która ma za zadanie obsługę Naczelnika Urzędu Skarbowego jako odrębnego organu administracyjnego. Naczelnika US podlega Ministrowi Finansów i jest organem podatkowym pierwszej instancji. Organem odwoławczym od decyzji Naczelnika US jest Dyrektor Izby Skarbowej.
Jako podatnicy mamy obowiązek informowania Urzędu Skarbowego o wszelkich zmianach dotyczących naszych przychodów, oraz stanu finansowego prowadzonej działalności gospodarczej. W tej kategorii znajdują się wzory dokumentów informacyjnych jakie należy wystosować do Urzędu Skarbowego w związku z prowadzona przez nas działalnością. Gotowe pisma do pobrania i edycji. pamiętajmy o sporządzaniu kopii dokumentów składanych w US i potwierdzaniu na nich daty wpłynięcia. To pozwoli uniknąć niepotrzebnych perturbacji z urzędnikami.

Informacja o likwidacji działalności gospodarczej

›› Pobierz teraz

Jeżeli w określonych powodów mamy zamiar zawiesić własną działalność gospodarczą to pamiętajmy o zgłoszeniu takiego zamiaru w Urzędzie Skarbowym. Jeśli tego nie dokonamy to możemy w najbliższym czasie spodziewać się konsekwencji prawnych. Wzór dokumentu jaki się tutaj znajduje to poinformowanie o likwidacji spółki. Dokument jest zapisany przy pomoc aplikacji MS Office co sprawia, iż jest w pełni edytowalny.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
likwidacja działalności gospodarczej,
likwidacja działalnosci gospodarczej, dokument do pobrania,
Informacja o likwidacji działalności gospodarczej,
dokumenty online do pobrania,
informacja o likwidacji dzialalnosci gospodarczej,
urząd skarbowy, działalność gospodarcza,
informacja o likwidacji działalności gospodarczej,
skarbowka,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
urzad skarbowy,
skarbówka, dokument online,

Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego. Elektroniczna wersja dokumentu sprawia, iż możemy go natychmiast pobrać i zastosować - wystarczy go jedynie wydrukować.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, urząd skarbowy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, urzad skarbowy, Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla, skarbówka, zryczałtowany podatek dochodowy, skarbowka,
dokumenty online do pobrania,

Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z VAT.

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych względów chcemy lub musimy zrezygnować z przewidzianego ustawą zwolnienia z płacenia podatku VAT to w każdej chwili możemy tego dokonać poprzez wystosowanie odpowiedniego wniosku do Urzędu Skarbowego. Wzór wniosku jaki się tutaj znajduje został zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu można go z łatwością edytować w zależności od własnych potrzeb. Dokument gotowy do natychmiastowego użycia.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, skarbówka,
zwolnienie z vatu,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, urzad skarbowy, urząd skarbowy,
skarbowka,
podatek vat, Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalnosci gospodarczej

›› Pobierz teraz

Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej. Wzór pisma wystosowany do Urzędu Skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej oraz ile wynosił spis z natury towarów na stanie. Pamiętajmy, że przed Urzędem Skarbowym nic się nie ukryje i każdą zmianę zawsze należy zgłaszać w najbliższym urzędzie, gdyż jeśli tego nie dokonamy to możemy narazić się na poważne konsekwencje prawne. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu można go z łatwością edytować. Dokument gotowy do natychmiastowego użycia.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarbowka, dokument online, urząd skarbowy, likwidacja działalności gospodarczej,
remanent,
inwentaryzacja, Informacja o spisie z natury wobec likwidacji dzia,
dokumenty online do pobrania,
spis z natury,
dokumenty online do pobrania, skarbówka,
urzad skarbowy,
dokumenty do pobrania,
działalność gospodarcza, dokument do pobrania,

Informacja o sporządzeniu remanentu

›› Pobierz teraz

Jeżeli mamy zamiar przeprowadzić remanent we własnej formie to pamiętajmy o przygotowaniu odpowiedniego pisma dla Urzędu Skarbowego z informacja o tym fakcie. Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór informacji zapisany w wersji elektronicznej. Dzięki takiemu zapisowi, dokument możemy natychmiast pobrać u wydrukować - co więcej, jest to wersja gotowa do użycia, nie trzeba nic zmieniać, chyba, że sami tego chcemy.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy, Informacja o sporządzeniu remanentu, informacja o sporządzeniu remanentu, urzad skarbowy, informacja o sporzadzeniu remanentu,
skarbówka, skarbowka,
inwentaryzacja, renament, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, sporzadzenie remanentu,

Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

›› Pobierz teraz

Jeżeli mamy zamiar podpisać umowę z biurem podatkowym o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów to pamiętajmy aby zgłosić takie posuniecie w Urzędzie Skarbowym - jeżeli tego nie uczynimy, to możemy spodziewać się w najbliższym czasie konsekwencji prawnych za nie dopełnienie obowiązku. Wzór dokumentu jaki się tutaj znajduje to informacja dla urzędu w wersji elektronicznej. Dokument można natychmiast pobrać i wydrukować - jest to plik gotowy do natychmiastowego użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozchody,
dokumenty online do pobrania,
księga podatkowa,
dokument online, zawarcie umowy, rozchód,
skarbówka, przychod, urząd skarbowy,
rozchod, urzad skarbowy, dokumenty do pobrania,
Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na,
przychód, dokument do pobrania,

Informacja o zawiązaniu spółki

›› Pobierz teraz

Informacja o zawiązaniu spółki w wersji elektronicznej. Dokument można natychmiast wydrukować i użyć do własnych celów, gdyż jest to wersja gotowa do użycia. Dokument został zapisany przy pomocy aplikacji MS Office.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, Informacja o zawiązaniu spółki,
zawiązanie spółki, urząd skarbowy,
informacja o zawiazaniu spolki,
zawiązanie spólki, skarbowka,
zawiazanie spółki, skarbówka,
dokument do pobrania,
dokument online,
urzad skarbowy,

Informacja o zmianie składu osobowego spółki

›› Pobierz teraz

Jeżeli zamierzamy doprowadzić do rozwiązaniu spółki z określonych względów lub zmienić jej skład to pamiętajmy, że każde takiego posunięcie musi być odnotowane w Urzędzie Skarbowym. Jeżeli tego nie dokonamy to możemy liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co sprawia, że możemy go z łatwością edytować. Jest to wersja gotowa do użycia - wystarczy ją jedynie wydrukować.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
spółka,
skarbówka, urzad skarbowy, skarbowka,
dokumenty online do pobrania, urząd skarbowy, dokument do pobrania,
skład osobowy społki, skład osobowy spólki,
sklad osobowy spółki,
dokumenty do pobrania,
skład osobowy spółki,
dokumenty online do pobrania, dokument online, Informacja o zmianie składu osobowego spółki,